archief

Het huis-aan-huis-blad

y_HAH_front.jpg

Het relaas over de activiteiten en de verhalen van de Groen Doeners in Bilzen kan je lezen in het huis-aan-huis bald "Hier in Bilzen, zijn dorpen, buurten, straten en pleinen". Hier kan je de voorbije uitgaven inkijken.


Acties

y_acties_tihange.jpg

Afgelopen jaren was Groen Bilzen actief rond heel wat actuele thema's in Bilzen, telkens met de bedoeling om de uitdagingen voor Bilzen, zijn dorpen, buurten, straten en pleinen onder de aandacht van het beleid te brengen.

Groen Bilzen heeft hierbij maar één doel: een samenleving die menselijker, eerlijker en gezonder is!

Lees hier meer over deze acties.


De groene pluim

y_groene_pluim.JPG

In Bilzen zijn heel wat mensen en organisaties die het verschil maken. Met hun inzet als vrijwilliger, met hun engagement als organisatie, met hun juiste beleidskeuzes maken zij het verschil voor het Bilzen van morgen.

Deze mensen verdienen een groene pluim, voor hun eigen inzet, maar ook als inspiratie voor anderen.

Maak hier kennis met de groene pluimen van de voorbije jaren.

Ken jij iemand die een groene pluim verdient? Laat ons het hier weten!


Wat vooraf ging

uit_de_oude_doos.jpg

Groen Bilzen is heel wat jaren actief in Bilzen, op deze pagina kan je rondneuzen in het verhaal van Groen Bilzen.

Groen Bilzen: lokaal

In 2000 neemt Agalev deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Bilzen. Met 3,28% van de stemmen werd de kiesdrempel niet gehaald. Ondertussen bleef de partij actief in Bilzen, vooral met Luc Cuyx als voortrekker.

In ​2006 stapt Groen Bilzen mee in het kartel van PRO-Bilzen. Dit is een samenwerkingsverband tussen sp.a-Bilzen, Groen en Demo 13. Het kartel PRO-Bilzen trok voor de eerste keer naar de verkiezingen in oktober 2006. Bij deze verkiezingen haalden ze 7 zetels en leverden ze 3 schepenen en de OCMW-voorzitter. Voor Groen Bilzen zetelde Johan Danen.

Ook in 2012 participeert Groen Bilzen in het kartel van PRO-Bilzen. Groen Bilzen heeft geen rechtstreeks verkozene. Maar via het kartel PRO-Bilzen zetelt Groen Bilzen mee in de meerderheid, weliswaar niet rechtstreeks. Hierdoor kan Groen Bilzen de verschillende projecten van kortbij opvolgen.

Naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft Groen Bilzen in overleg met Spa-Bilzen besloten om onder eigen naam naar de komende verkiezingen te trekken. Groen Bilzen kiest ervoor om voor de eigen thema's te gaan en alzo te werken aan een authentieke samenwerking tussen burger en beleid gericht op een nieuw politiek verhaal.

Groen Bilzen: bovenlokaal

Met Johan Danen heeft Groen Bilzen sedert 2014 ook een rechtstreeks vertegenwoordiger in het Vlaams parlement. Johan volgt er alle belangrijke dossiers voor Limburg.
Als enige Bilzenaar in het Vlaamse halfrond houdt Johan een stevige vinger aan de pols bij dossiers waar Bilzen mee betrokken is.

Meer over Johan Danen en zijn politiek werk in het Vlaams parlement kan je hier lezen.