Fusie ... nu duidelijkheid!

07 Oktober 2020

Fusie ... nu duidelijkheid!

Een gemeentelijke fusie gaat over veel dingen, met heel wat voor en tegen. We moeten durven een en ander in een juist context te plaatsen. De grote voordelen meer professionalisering in het ambtelijk apparaat meer subsidiëringsmogelijkheden voor grote projecten betere regionale positionering meer mogelijkheden om in te zetten in een echt participatief dorpenbeleid Het grote nadeel minder politieke postjes te verdelen   Met Groen Bilzen kiezen wij voor een open en transparant debat rond de fusie. Het kan toch niet dat de voordelen van een grote fusie moeten wijken voor de keuze van zetelende politici om hun postje veilig te stellen! Het kan toch niet zijn dat een lange termijn visie op lokaal beleid beknot wordt door een korte termijn visie van postjes! Wij dringen erop aan om de politieke gulzigheid van dit korte termijn denken in te ruilen voor een engagement voor een lange termijn denken waarbij niet enkel de politicus beter wordt, maar vooral de burger.    

De gemeenteraad van Bilzen heeft op dinsdag 6/10 beslist om informele gesprekken op niveau van burgemeesters op te starten.

Op voorstel van Groen Bilzen (dat je hier kan lezen) heeft de gemeenteraad beslist dat zodra BHR meer vorm krijgt ook een burgerparticipatieproces op te starten om vanuit een sterke burgerbetrokkenheid vorm te geven aan de fusie. Hierbij zullen wij toezien om de eigenheid van straten, buurten, pleinen en dorpen te versterken om zo vanuit een verbinding van lokale diversiteit te komen tot een samenleving die garant staat voor het goede leven.

Over het belang van burgerparticipatie in het kader van een fusie schreven Johan Danen en Bert Verleysen een opiniestuk in Het Belang van Limburg dat je hier kan lezen.