een burgerbudget: de hefboom voor burgerparticipatie

02 Oktober 2018

een burgerbudget: de hefboom voor burgerparticipatie

Een nieuwe politieke cultuur begint met een ontmoeting van de burger en het beleid samen op de bank.

In een politiek van nabijheid staat de burgerbetrokkenheid centraal. Dit kan alleen maar gerealiseerd worden als het beleid de keuze maakt om binnen de gemeentelijke begroting effectief een budget te voorzien.

Dit budget betekent dat het beleid daadwerkelijk burgers betrekt in het beleid. Het mag niet zo zijn dat het beleid, net als een vader of moeder, wat zondagscenten geeft aan de burgers om ergens op een plein of park wat te organiseren. Het gaat om werkelijk een deel van de begroting in handen van de burgers te leggen. Dezelfde gedachtegang geldt ook voor andere gemeentelijke structuren en diensten zoals adviesraden en dergelijk binnen een globaal gemeentelijk beleid. Meer verantwoordelijkheid leggen bij de betrokkenen zelf. 

Dat is partnerschap: zich samen verantwoordelijk voelen voor een gedeeld project, zowel verantwoordelijk voor de weg erheen als voor het (eind)resultaat.

Groen Bilzen engageert zich om dit vanaf dag één van de nieuwe legislatuur op de tafel van het beleid te leggen: samen met de administratie en samen met geëngageerde burgers in wijken en buurten zal Groen Bilzen werken aan een meerjarenplan om burgerparticipatie en bredere beleidsbetrokkenheid daadwerkelijk op spoor te zetten.

Dergelijk budget moet een hefboom zijn om de samenleving en specifiek de buurt als een arme buurt te versterken met het oog op een samenleving die menselijker, eerlijker en vooral gezonder is. Hierbij staat de diversiteit binnen buurten en wijken centraal, ligt de nadruk op het versterken van de verbinding, en is de focus een duurzame focus.

Daar tekent Groen Bilzen voor!
Jouw stem zal bepalend zijn of dit op de agenda komt.