burgerkwartiertje

11 Maart 2019

burgerkwartiertje

Het nieuwe beleid in Bilzen snoeit in burgerbetrokkenheid. Tijdens de installatie vergadering van de nieuwe gemeenteraad kondigde de burgemeester met bravoure de nieuwe werkwijze aan. Er zou een breder overleg komen over alle partijen heen, ver weg van tegenstellingen tussen meerderheid en oppositie. Groen Bilzen putte heel veel hoop uit deze opening naar een nieuwe politieke cultuur.

Na de aankondiging van de komende gemeenteraad, en met de ervaring binnen voorbereidende commissievergaderingen van afgelopen week blijft van deze hoop niet veel over.

Het meest opvallende is wel dat het oude huishoudelijke reglement van de gemeenteraad, behoudens enkele technische aanpassingen, volledig met een copy/paste wordt overgenomen voor de nieuwe legislatuur. Volledig, behalve één puntje dat wegvalt: er zal geen burgerkwartiertje meer zijn voor de gemeenteraad.

Tijdens de voorbereidende besprekingen kwam Johan Danen herhaaldelijk tussen ter verdediging van dit burgerkwartiertje. Maar de meerderheid hield vast aan de schrapping ervan omwille van 'te weinig gebruikt'. Het voorstel om het burgerkwartiertje toch te behouden en de uitdaging om dit moment van burger-inspraak te versterken werd door de meerderheid verworpen, naast een aantal andere voorstellen die ook niet werden aanvaard. Met de schrapping van dit burgermoment voorafgaand aan de gemeenteraad zet het huidig beleid een stap verder weg van de burger.

Groen Bilzen zal de komende gemeenteraad blijven oproepen voor een nieuwe politieke cultuur met dialoog en samenwerking over de partijen heen. Daarnaast dringt Groen Bilzen aan op de structurele versterking van burgerparticipatie in het algemeen en in het bijzonder pleit Groen Bilzen voor het behoud van het burgerkwartiertje.


Groen Bilzen werkt verder met praktijken van burgerparticipatie.

Zo nodigt Groen Bilzen inspirerende sprekers uit tijdens het programma "op de bank met ... !" Aan de hand van een boeiende inleiding krijgen de aanwezigen de mogelijkheid om samen te brainstormen rond concrete projecten in Bilzen.

Binnenkort start Groen Bilzen ook een "politiek café" op regelmatige basis. Tijdens het politiek café krijgen burgers de gelegenheid om de werking van de gemeenteraad te evalueren en zelf met concrete voorstellen te komen.

En uiteraard, met het lenteweer in aantocht, trekt Groen Bilzen weer de boer op met de bank. Met bankbabbels in buurten en wijken krijgt het project #burgerenbeleid #samenopdebank vorm.

Heb jij ideeën om de burgerparticipatie meer vorm te geven, laat je dan hier horen.