Burgerparticipatie bij de buren

11 December 2019

Burgerparticipatie bij de buren

Als je niet weet hoe ermee beginnen of als je gewoonweg inspiratie zoekt, dan kijk je toch even bij de buren. Dat is wat Groen Bilzen op dinsdag 10/12/20 heeft gedaan, een bezoek brengen aan Maastricht om er te proeven van burgerparticipatie in praktijk.


De ontvangst door GroenLinks gebeurde in het infocenter rond de Sphinx-site. Rond de eeuwwisseling was hier nog een enorm woonuitbreidingsgebied voorzien. Gelukkig liep het niet zo een vaart en bracht de wereldwijde malaise van 2008 nieuwe inspiratie en vooral nieuwe inzichten.
Er kwam ruimte voor unieke samenwerking tussen belangen rond erfgoed (de industriële site rond de Sphinx), de uitdagingen rond mobiliteit (de Noorderbrug en de overvolle A2) en waardevol natuurgebied (Frontenpark). Deze enorme site is de afgelopen jaren enorm waardevol ontwikkeld. Persoonlijk was ik gisteren enorm verrast door Gedeelde Weelde, een unieke coöperatief van burgers die samen hun voedingswinkel beheren.

Dan naar de raadszaal van Maastricht, tijdgebrek liet niet toe om binnen te wandelen in het gerestaureerde stadhuis op de markt.

Een aantal jaren terug waren de raadsleden, over alle partijen heen, getriggerd door de uitdaging om de afstand beleid en burger te verkleinen, om de betrokkenheid van burgers te versterken. Hiervoor heeft men verschillende sporen opgezet. Een van de sporen is de reorganisatie van de raadszitting en vooral het tot stand komen van de besluitvorming binnen de raad. Het was een gezamenlijk zoeken over alle politieke partijen heen.


De burgerbetrokkenheid start al met het online voor iedereen ter beschikking stellen van alle documenten rond de gemeenteraad. Ook jij kan nu reeds alle documenten lezen op de website van de stad.

In grote lijnen hier het verhaal:

  • Het allereerste gesprek rond een idee voor gemeenteraadsbesluit start in een informatieronde. Vanuit elk orgaan (raden, administratie, raadsleden, burgers en dergelijk) kan hier een onderwerp aangebracht worden en vooral brengt men de informatie uitgebreid samen. Hier is de plaats waar alle betrokkenen samen brainstormen over een idee.
  • De volgende stap is de stadsronde, waar burgers hun eigen idee kunnen brengen over voorliggende gemeenteraadsbesluiten.
  • Het politiek overleg tussen de partijen gebeurt dan in de raadsronde. Gisteren hebben wij zo een rond meegemaakt. Het is vergelijkbaar met onze commissies, maar dan als een echte dialoog, als een echt samen zoeken van de raadsleden rond de uitdagingen, haken en ogen bij een raadsbesluit. Het onderwerp van de bespreking was de burgerbegroting, iets waar men inspiratie voor vond in Antwerpen. Lees hier het ontwerp van raadsbesluit.
  • En dan tenslotte is er de raadsvergadering. Hier gebeurt de eigenlijke besluitvorming met stemming van voorstellen, en moties.
    Wat valt op als je de raadszaal binnenwandelt: de open ontvangst.
    En dan moet je in de raadszaal even kijken wie waar zit. De raadsleden zitten centraal, want zij gaan in gesprek met elkaar. Langs de zijkant zitten de wethouders, met ondersteuning van de eigen administratie. En de burger: die heeft een ruime tribune. Een groot scherm laat de woordvoerder telkens in beeld; ook de documenten die getoond worden zijn leesbaar tot bij de burgers en het geluid is van een goede kwaliteit. Hier kan de burger echt volgen wat er gebeurd. Overigens kan je van je zetel thuis de raadszitting volledig volgen!

O ja: aangezien dit voor alle aanwezigen hele namiddag en avond vergaderen was, met de eerste informatieronde om 17u00, is het de gewoonte om rond 18u30 voor iedereen een warm buffet te voorzien, ook voor de burgers! De informele contacten over alle partijen heen zijn verrassend en creëren een zekere rust in de vergaderingen.

Het was een onvoorstelbaar inspirerende dag. Dingen waar wij in Bilzen enkel kunnen van dromen,
en ja voor die droom doen wij het!

In het voorjaar 2020 gaan we naar een andere gemeente in Nederland: Peel en Maas. Daar is burgerparticipatie verleden tijd, men spreekt er van zelfsturing.
Ook jij kan dan meegaan, stuur vandaag hier een e-mail en we houden je verder op de hoogte.