NV Bilzen - Hoeselt - Riemst?

Fusie …
meer dan een samenvoegen van materiaal en diensten


De geruchtenmolen is er weer, maar misschien al wat meer dan geruchten. Op toevallige ontmoetingen bij een of andere bovenlokale raad, tijdens schepencolleges en gemeenteraden beginnen de gesprekken over een mogelijke fusie tussen Bilzen – Hoeselt – Riemst meer dan gewoonweg maar een gerucht te worden.

De gesprekken gaan dan vooral over wat brengt het ons als gemeente op? Beleidsverantwoordelijke slaan dan aan het tellen hoe men de bedrijfsvoering van een gemeente kan omvormen tot één grote krachtige NV Stad met efficiëntere organisatie, een performantere bedrijfsvoering en een betere dienstverlening aan de burger. (en nog veel meer van die duur woorden). Eén grote NV Stad als de Uplace van dienstverlening aan de burger!

Maar een fusie gaat eigenlijk over veel meer. Het gaat over veel meer dan de samenvoeging van begrotingen en diensten. Het gaat over de invulling van het publieke domein, de plaats waar men samenwerkt aan het betere leven begrepen als “samenleven in een fijne omgeving, waar je je goed voelt.”

Ja, NV Stad is misschien de belangrijkste regisseur van het publieke domein, maar uiteindelijk ook maar één speler naast de vele anderen: ondernemers en buurtwinkels, onderwijsinstellingen en sportverenigingen, sociale middenveldorganisaties, zorgverenigingen en jeugdbewegingen, buurt- en burgerbewegingen, geloofsverenigingen met kerken en moskee’ s, de eenzame tooghanger en de luidruchtige kaarters. Wij zijn allen betrokken bij het publieke domein; de ene moeit zich al wat meer dan andere, soms al luidruchtiger, maar de publieke ruimte is van iedereen, ieder met een eigen verhaal.

De vragen zijn:

  • Kan een fusie helpen om het publieke domein beter vorm te geven?
  • Kan een fusie helpen om de rijke schakering aan bestaande lokale verschillen echt lokaal te verankeren?
  • Kan een fusie echt zorgen voor meer daadkracht te geven aan krachtige buurtbewegingen, aan levendige dorpen, aan mooie straten en pleinen?

Dat is de uitdaging van burgers en beleid samen onderweg naar een fusie, samen als volwaardige partners voor de vormgeving van het goede leven!

Daarom mag de keuze en uitwerking van een eventuele fusie niet overgelaten worden aan een beslissing van drie afzonderlijke schepencolleges in het laatste jaar voor de fusie, maar moet vandaag een proces op spoor gezet worden met betrekking van de burger!


Ik ondersteun de vraag om zo vlug mogelijk over te gaan tot de oprichting van een overkoepelend en politiek neutraal burgerplatform als orgaan om een eventuele fusie tussen Bilzen - Riemst - Hoeselt voor te bereiden.

=> dit burgerplatform is heel breed samengesteld als één ontmoetingsplaats over de drie gemeenten heen

=> dit burgerplatform wordt professioneel ondersteund, opgevat als een lerend netwerk rond verschillende werkbanken met deelthema's

=> dit burgerplatform geeft sturing aan de fusiegesprekken zonder voorrang aan eender welke politieke agenda

Al 3 ondertekenaars!

Ja, ik teken

Door deze petitie te ondertekenen ga je akkoord dat Groen je gegevens verwerkt en bijhoudt volgens haar privacybeleid. Als je aanvinkt dat je e-mails wilt ontvangen, houden we je op de hoogte volgens je interesses. Je kan je gegevens opvragen, laten verbeteren of laten verwijderen.

Laatste ondertekeningen

Gerda Lambrechts
Jos Theunis
Bert Verleysen
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren