Op de brug tussen Hoeselt en Bilzen

Op de brug tussen Hoeselt en Bilzen

"Burgers betrekken is een werkwoord."

Een duo-interview met Johan Danen en Mieke Claesen.

V: Hoe kijk jij terug naar de gemeenteraden van de afgelopen jaren?

Mieke: We hebben met Best-Groen steeds geprobeerd constructieve voorstellen te doen, maar de meerderheid stemt die steevast weg. En als ze een voorstel aannemen, zoals het klimaatcharter en het fietscharter, dan blijft het onaangeroerd liggen.

Johan: Ik heb dezelfde ervaring in Bilzen. We blijven op heel wat nagels kloppen. Net als in Hoeselt met het fietscharter, blijven wij hameren op een beter en vooral functioneel fietsbeleid en sterke sociale maatregelen. Een lokale overheid mag niemand achterlaten. Er zijn zeker stappen vooruit gezet, maar het moet nog beter! Ook met het beleid rond bijvoorbeeld onze kerkgebouwen. Helaas, onze burgemeester en schepenen verkiezen om af te wachten.

V: Kan je wel vanuit de oppositie wegen op het echte beleid?

Mieke: Ik breng consequent de thema’s die het verschil kunnen maken. Naast milieu, zijn voor mij ook de sociale thema’s belangrijk. Hoeselt kent geen echt sociaal beleid. Met Best-Groen houden wij een vinger aan de pols in verband met mantelzorg, aandacht voor de ouderen, vluchtelingen, kansarmen.

Johan: Dat proberen wij in Bilzen ook: consequent thema's onder de aandacht te brengen die vanuit maatschappelijk oogpunt waardevol zijn.

Mieke: Inderdaad, een goed en respectvol bestuur heeft aandacht voor het welzijn van elke inwoner.

Johan: Het is best wel frustrerend als een goed punt wordt weggestemd, gewoonweg omdat het van de oppositie komt. Maar het belangrijkste is dat die punten er toch komen. En dat zien we nogal eens gebeuren. Zo sturen wij dan toch het beleid in de goede richting.

V: En dan is er die fusie.

Johan: Zeggen dat de Bilzenaar en Hoeselaar centraal staan in de fusie is niet genoeg. Burgers betrekken is een werkwoord, zoals met laagdrempelige initiatieven, bijvoorbeeld onze grote fusiebevraging.

Mieke: Samen met de burgers, dat is dé uitdaging. Buurten en dorpen hoeven niet op elkaar te gaan gelijken, geen eenheidsworst. We moeten de eigenheid van buurten en dorpen koesteren, vanuit “wat we samen doen, doen we beter”.

V: Wat is jouw droom voor de nieuwe gemeente?

Johan: Wij hebben nu de kans om de nieuwe gemeente echt te profileren als de beste versie van zichzelf. Niet in de show-vitrine zoals vandaag, maar in straten, buurten en dorpen. Bijvoorbeeld als dé Limburgse voorbeeldgemeente op vlak van mobiliteit: veilig en efficiënt voor stapper, trapper en automobilist. Samenwerken aan echte oplossingen. Vandaag is het bijvoorbeeld onveilig om vanuit Merem naar het centrum te fietsen. Dat kan toch veel beter!

Mieke: Samen met Johan hoop ik dat er snel werk gemaakt wordt van een lokaal functioneel fietsroutenetwerk zodat de verschillende dorpen, scholen en industrieterreinen vlot, milieuvriendelijk en veilig verbonden worden.

Johan: Een fusie kan alleen maar slagen als iedereen mee is. De dienstverlening die vandaag in beide gemeenten aanwezig is, moet daarom verder versterkt worden, kortbij de mensen zelf.