meer verlichting aan Domino te Munsterbilzen

30 Januari 2016

meer verlichting aan Domino te Munsterbilzen

Munsterbilzen heeft een prachtige kinderopvang. Spijtig genoeg ligt deze langs de drukke gewestweg. ​Ouders en begeleiders moeten meerdere keren per dag deze drukke baan oversteken. Er is voldoende snelheidsbeperking. Maar iedereen klaagt over te weinig verlichting bij deze oversteekplaats.Vooral in de donkere dagen creëert dit een gevaarlijke situatie waar dringend aan verholpen moet worden. Op aangeven van Groen Bilzen heeft de stad de bevoegde instanties gevraagd om de nodige maatregelen te treffen. Het Vlaams Agentschap stelt een onderzoek in naar de verlichting terplaatse. Samen met verontruste ouders dringt Groen Bilzen aan om dit onderzoek niet langer uit te stellen, zodat de nodige aanpassingen kunnen volgen. Verder dringen wij er eveneens aan op een oplossing om eveneens aan de achterkant (de eigenlijke hoofdingang) verlichting te voorzien.