edelhof, een participatieproject

03 December 2019

edelhof, een participatieproject

Na de casco-restauratie is het nu tijd voor een zinvolle invulling van "het wit kasteeltje", het iconische gebouw in het dorpscentrum van Munsterbilzen. Meer dan een van boven af geïnitieerd, berekend en becijferd project van een studiebureau, kiest Groen Bilzen voor een doorgedreven participatieproject van onderuit, samen met alle betrokkenen en met brede deelname van de inwoners.  

Het Edelhof is een plek voor de gemeenschap en dat moet ook zo behouden blijven. Er is een enorme uitdaging om te werken naar een zinvolle invulling die breder gekaderd wordt in het dorpscentrum, met aan de ene kant een link naar de kastelen in Haspengouw en aan de andere kant het park, het munsterbos en door naar Park Hoge Kempen.

Tegelijkertijd is er ook een enorme uitdaging voor een versterking van het sociale weefsel van en tussen lokale organisaties in Munsterbilzen.

Groen Bilzen stelde voor om te vertrekken van dat sociale weefsel en dat tegelijkertijd te versterken en van daaruit te werken aan de uitdagingen rond het Edelhof, de speeltuin, het centrum en alles wat daarbij hoort. Maar dus: eerst het proces op gang zetten, zoals de brug maken terwijl men erover loopt.

Het beleid kiest echter voor een studiebureau, weliswaar met een bijkomend participatieproject.
Jammer dat hier binnen de gemeenteraad en vooral met de betrokken inwoners niet kan over gebabbeld worden, vooraleer er een aanstelling is dat studiebureau. Neen, het beleid zet liever zelf eerst de contouren uit waarbinnen de burger dan een kleine scharrelruimte krijgt.

Een gemiste kans? Groen Bilzen denkt van wel, maar geeft het project alle vertrouwen, maar zal erop toezien dat het participatieproject vooral iets is VAN de inwoners zelf en niet van het schoon verdiep in Bilzen centrum.

Lees hier het volledige voorstel van Groen Bilzen, goed bevonden door de meerderheid, maar desondanks toch weggestemd.