een historische gemeenteraad

03 Juli 2019

een historische gemeenteraad

Historisch: en wel om de reden dat het de laatste keer is geweest dat Groen geen vertegenwoordiging zal gehad hebben in de Bilzerse gemeenteraad!

Vanop de burgertribune volgden Sarah Colaianni, Steven Meuwissen en Gönül Atas  deze bijzondere gemeenteraadszitting. Hieronder kan je hun bedenkingen lezen.

Vooral de gelaten sfeer viel op, gepaard gaande met onverschilligheid. Heus niet alle leden van het assemblee leden aan deze kwaal, maar voor velen van hen was dit gewoon een onverwachts verplicht nummer. Echter ere wie ere toekomt: Thierry de Grunne vervulde z’n rol met stijl en ondanks z’n verplicht nummer toch weer enkele gevatte tussenkomsten.

De zitting startte met een Frieda Brepoels die zich uitsprak over de verontschuldiging van Wouter Raskin. Daarmee kon Frieda voor een laatste keer haar greep op het bestuur bestendigen door de rol van voorzitter van deze laatstgenoemde over te nemen. De officiële verklaring voor deze verontschuldiging luidde vanwege ziekte. Gezien echter de recente historische nederlaag van de N-VA (eenzelfde golf die zich doorheen Vlaanderen heeft afgespeeld en waarin enkel de N-VA blind lijkt te zijn voor dit gegeven) lijkt het niet onwaarschijnlijk dat Wouter Raskin met een serieuze kater te kampen heeft. Dit blijkt ook uit de aversie dewelke hij koestert jegens alles wat enigszins met links te maken heeft. (bron: sociale media) Dit heeft ertoe geleid dat de keuze om de gesprekken op bestuurlijk niveau te dwarsbomen primeerde boven de keuze om voor een constructief beleid te kiezen.

De gemeenteraad zelf had ook niet veel om het lijf. Enkele punten waren wel een discussie waard. De vroegere tegenstellingen tussen de beleidsploeg van Frieda en de oppositie die CD&V-Nieuw onder leiding van Johan Sauwens voerde, kwamen weer naar voren. Zo was er de scherpere tussenkomst van F. Brepoels naar Maike Meijers: ‘Ik zal uw geheugen eens opfrissen’ n.a.v. een toelage die gegeven is geweest aan een bijbouw voor een parochiezaal te Rijkhoven. En Johan Sauwens liet het niet na om toch een klein tikje uit te delen. Hij vond het bv. niet logisch dat deze ploeg in lopende zaken nog gauw een samenwerkingsovereenkomst betreffende toeristisch onthaalcentrum, Bilzen Mysteries en het Poortgebouw wilde aanpassen met ingang 01/20.

Enige interactie tussen Bruno Steegen en Johan Sauwens is er niet geweest. De tussenkomsten van Steegen waren ook eerder schaars. Als schepen van economie was er ook weinig reden om tussen te komen. En natuurlijk weten we nu ook ondertussen dat er een samenwerking op til is tussen #Tob en #Bb.

Wat ook nog opgevallen is, zijn de komische tussenkomsten van Fons Caubergh – in deze setting nog zetelend als onafhankelijke. Zoals onder meer z’n fietstochten naar Hasselt waar hij af en toe gaat shoppen. Frieda gaat hij daar echter niet tegenkomen, dixit haarzelf. En ook z’n vraag: ‘Hoe zit het nu met Spartacus?’ leverde wel wat gelach op.