Eerlijker

Eerlijker

Met Groen Bilzen kent de stad een transparant beleid van inclusie, waarbij elke medewerker, bewoner, bezoeker of passant zich gewaardeerd voelt.

Ongelijkheid in een gemeenschap zorgt in het beste geval voor een handvol winnaars. De grote meerderheid blijft achter met een gevoel van oneerlijk behandeld te worden. Groen plaatst eerlijkheid en gelijke kansen voorop.

  • Straffeloosheid, bijvoorbeeld van vervuilers en verkeerszondaars, geeft wrevel bij mensen die zich wel aan afspraken en regels houden.
  • Een gevoel van ongelijke behandeling in werk- en woongelegenheid, in mogelijkheden voor ondernemen en organiseren, zorgt voor frustratie ten aanzien van het beleid en verdeling tussen de betrokkenen.
  • En onze samenleving mag niemand uitsluiten op basis van leeftijd, geloof, etnisch-culturele achtergrond, seksualiteit of gender.
  • Armoede bij een groot deel van de samenleving zorgt voor niet kunnen deelnemen aan het gemeenschapsleven.
  • Ingrijpende beslissingen over hoofden van medewerkers, bewoners en andere betrokkenen heen geven een gevoel van uitsluiting.

In het Bilzen van morgen kiezen we samen voor een aanpak die eerlijk is voor iedereen.


Beleidskeuze:

Vandaag ervaren inwoners van Bilzen een grote oneerlijkheid rond de afvalverwerking. Inwoners hebben het gevoel dat zij veel te veel moeten betalen voor iets wat niet in orde is. Dagelijks worden burgers geconfronteerd met deze oneerlijkheid door het zwerfvuil van anderen voor hun deur. Groen Bilzen engageert zich om het afvalbeleid ten gronde te herzien vanuit de verschillende mogelijkheden en de goede praktijken van andere steden en gemeenten. Er zijn wel degelijk alternatieven die de moeite waard zijn om te onderzoeken. Ook kinderen hebben hier een idee over!


kind blaast bellenHoe kan jij met de mensen rondom je samen zorgen voor een Bilzen met een eerlijker beleid?

Laat het ons hier weten.