euh ... ik weet het niet

13 Maart 2019

euh ... ik weet het niet

De eerste echte gemeenteraad van Bilzen met de nieuwe beleidsploeg is een feit.

Daar waar bij de installatievergadering de toehoorders massaal aanwezig waren, met een borrel en een snack, waren de burgerbanken nu nog niet voor de helft bezet. Waarom eigenlijk ook, hun spreekmoment voorafgaand aan de gemeenteraad werd gewoonweg afgenomen.

Eigenlijk was deze bijeenkomst één rommelige schertsvertoning van een postjespakkende meerderheid (eigenlijk een procentuele minderheid). Het was duidelijk dat de voorzitter eigenlijk de vergadering niet kon leiden. Ook moeilijk als je niet goed weet wat je moet doen en voortdurende hulp moet zoeken links en rechts van je.

Het hele verloop was de afspiegeling van een beleid met enkel één ambitie: alle macht sterk verankeren bij de zogenaamde meerderheid met zo weinig mogelijk inmenging van de oppositie, de vertegenwoordiging dus van meer dan de helft van de inwoners.

Wat werd gezegd? "euh ... euh ... ik weet het niet, ik zal het opzoeken en je laten weten" een zin die meer dan eenseen schepen werd uitgesproken. Van andere schepenen kregen we dan weer het bericht: "wij zullen het meenemen!" Iedereen vroeg zich dan wel af naar waar men dat kon meenemen.

Op concrete vragen van raadsleden (lees= leden van de oppositie, want leden van de zogenaamde meerderheid stellen zich nooit vragen over het beleid) kwamen enkel algemene antwoorden met heel veel beloftes voor de toekomst. Vanuit de burgertribune zien we nauwgezet toe of de samenstelling van de GeCoRo inderdaad ruimer gaat zijn dan pionnen van de zogenaamde meerderheid. Het schepencollege gaf aan dat  men koos voor een brede samenstelling vanuit verschillende organisaties. Zo ook kijken wij uit naar de vormgeving van de burgerparticipatie. Wij alvast rekenen op een echt partnerschap tussen burger en beleid om zo samen het verschil te maken.


Enkele agendapunten die zorgden voor boeiende woordenwisseling tussen zogenaamde meerderheid en oppositie:

Inderdaad de meerderheid hield woord: er is vanaf het begin van deze legislatuur een belastingvermindering op huisvuil (30,- forfaitair voor iedereen). Maar was het nu een vermindering van de "belastingen" of een vermindering van het aandeel van de inwoner op een "kost voor een dienst"? Laat het ons houden op een platte belastingvermindering bij gebrek aan een doordachte visie voor degelijk afvalbeleid. O ja, van waar komt dan die vermindering, in het najaar zal het beleid dit meedelen. 

Of zoals bij de bespreking van de wekelijkse markt-activiteiten: een heel technische uitleg waarom wie nu wat gaat doen zonder eigenlijk veel duidelijkheid over wat de eigenlijke kost is. Jammer dat op vragen van de oppositie de bevoegde schepen slechts één antwoord had: "ja, ik weet het niet, ik ben nog maar één keer op die vergadering geweest". Hier is zeker een dikke pluim voor de voormalige schepen Griet Mebis  op zijn plaats, zij wist tenminste waarover het eigenlijk ging. De huidige schepen keek vaak in haar richting met  "help mij, help mij ...!" De behandeling van dit punt was misschien wel het mooiste moment van dialoog tussen de gemeenteraadsleden over de partijen heen; een gezellig babbel waarbij zogenaamde meerderheid en oppositie mekaar vonden terwijl de bevoegde schepen ernaar keek en  het niet meer zo goed wist.

En hoe verliepen de stemmingen: alle voorstellen van de oppositie werden braafjes door de zogenaamde meerderheid verworpen, hun eigen voorstellen keurden ze netjes goed, alles  mooi op veilig.

Nog een positieve noot voor de personeelsleden: de vraag van Johan Danen om de fietsvergoedingen op te trekken naar het maximum bedrag werd door het schepencollege positief beantwoord. Een van de volgende vergaderingen zal dit punt geagendeerd worden.


Een tip voor een toekomst

Misschien kan er in de zaal voor de burgers (en soms voor de aanwezige raadsleden) ook een scherm worden geplaatst zodat men bij de toelichting van agendapunten beter kan volgen waarover het nu gaat. Terwijl de schepen nu sprak van gekleurde vlakken en lijnen was enkel een wazig beeld te zien.We gaan niet denken dat dit zo bedoeld was om zo weinig mogelijk informatie te geven.

Misschien zou het ook goed zijn als discussies niet ontsierd worden door persoonlijke uitvallen naar mekaar.

Het is een leerproces voor iedereen, hopelijk leert de huidige bewindsploeg vlug en kan het echt werk echt beginnen. Bilzen verdient eigenlijk een beleid met een volwaardige burgerbetrokkenheid en een bewindsploeg met een toekomstvisie die verder gaat dan 30,- €.


#burgerenbeleid #samenopdebank

Wens je volgende keer mee te denken met Groen Bilzen als een echte partner in stadmaken, vraag dan hier jouw persoonlijke uitnodiging voor het komende politieke café.