Een fietsadviesraad in Bilzen?

02 Maart 2020

Een fietsadviesraad in Bilzen?

Een fietsvriendelijke stad kijkt verder dan het aantal kilometers fietspad dat aangelegd wordt. Een echt fietsvriendelijk beleid vertrekt van de experts als raadgevers: de gebruikers. De dagelijkse gebruikers, studenten, ouders met fietsende schoolgaande jeugd, jeugdbewegingen, fietsende pendelaars, kortom iedereen die zich vooral per fiets verplaatst kan zinnige dingen vertellen over het fietsbeleid. Daarom stelt Groen Bilzen voor om over te gaan tot de oprichting van een fietsadviesraad.  Met voorstel nodigt Groen Bilzen alle raadsleden uit om samen in dialoog te gaan en zo over alle partijen heen te kiezen voor het betrekken van de experts in een breedgedragen en vooral fietsvriendelijk beleidsplan. Lees hieronder het volledige voorstel, voorgelegd op de gemeenteraad van 3 maart 2020.  

Bijkomend punt voor gemeenteraad van 3 maart 2020
Voorstel Groen Bilzen: installatie van FIETSADVIESRAAD.

MOTIVERING

  • Aangezien bijna alle fracties het belang van een andere visie op mobiliteit onderschrijven en dit zelfs uitdrukken in de aanleg van vele kilometers nieuwe fietspaden, is het belangrijk Stad Bilzen binnen de fietsprovincie Limburg ook het voortouw neemt als FIETSSTAD. Hierbij zijn een aantal aandachtspunten belangrijk als richtinggevend voor een breed fietsvriendelijk beleid:
    In een fietsvriendelijke stad is het niet alleen aangenaam en veilig om te fietsen, maar moedigt het beleid de bewoners aan om de fiets te gebruiken. Het uitgangspunt is de fiets als volwaardig vervoersmiddel.
  • Meer nog, de fiets is de opstap voor een brede bevolkingsgroep om te deel te nemen aan het sociale leven verder dan de eigen straat. Het is dan ook een belangrijke taak van het beleid om de fiets als de norm te zien binnen een lokaal mobiliteitsplan.
  • Een mobiliteitsbeleid is pas fietsvriendelijk als de fiets de basisschakel vormt tussen de andere vervoersmiddelen. Dit gaat verder dan de aanleg en het beheer van fietspaden. Het is een geheel aan maatregelen die het gebruik van de fiets mogelijk maken en aanmoedigen. Het is een beleid dat de fietser echt omarmt en in de watten legt.

Verder zien we ook dat verschillende fracties het belang van burgerparticipatie vooropstellen. Een verbinding van het belang van een echt fietsbeleid en burgerparticipatie kan nieuwe mogelijkheden creëren om als participatieve fietsstad het verschil te maken.

  • Een fietsbeleid dat ontstaat in co-creatie met alle betrokkenen opent niet alleen nieuwe horizonten voor de fietser, maar vooral nieuwe mogelijkheden voor bereikbaarheid van scholen, handelaars, openbare dienstverlening en andere publieke plaatsen.
  • Bij elke denkoefening rond beleidsbeslissingen inzake mobiliteit in het algemeen en een fietsvriendelijk beleid in het bijzonder is het noodzakelijk om een betrokkenheidstoets te doen vanuit de vraag: “Wie is betrokken en heeft dan ook iets waardevols zeggen over een fietsvriendelijk beleid?”
  • Betrokkenen kunnen zijn: Bij elke denkoefening rond beleidsbeslissingen inzake mobiliteit in het algemeen en een beleid voor de trage weggebruiker in het bijzonder is het noodzakelijk om een betrokkenheidstoets te doen vanuit de vraag: “Wie is betrokken en heeft dan ook iets waardevols zeggen over dit idee?”

 

BESLUIT

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om over te gaan tot de installatie van een FIETSADVIESRAAD. Hierin zetelen voornamelijk burgers die mee nadenken over het fietsbeleid. Verder buigt de fietsadviesraad zich over concrete dossiers waar fietsers een rol in spelen en aan de uitbouw van Bilzen als fietsstad.


Verder kan je hier het bredere fietsplan van Groen Bilzen lezen.