Een dikke duim voor het fietsbeleid van Bilzen

17 April 2021

Een dikke duim voor het fietsbeleid van Bilzen

Een dikke duim voor het stadsbestuur van Bilzen dat nu echt werk maakt van een fietsbeleid! Met de realisatie aan de kruising Heesveld, Eikerweg en Twaalfbunderweg bewijst het stadsbestuur dat een goed fietsbeleid een hefboom kan zijn voor het samen sporen van een goede mobiliteit met leefbare woonkernen. Met Groen Bilzen kunnen wij dit alleen maar toejuichen!  

Maar om onze stad op de kaart te zetten als dé fietsstad van dé fietsprovincie is het noodzakelijk om een aantal fietsonvriendelijke situaties nu aan te pakken. Naast een dringende aanpak van de Nieuwstraat en de Spelverstraat mag zeker een aanpak van fietsen door munster niet langer uitgesteld worden.

In Munster zijn er op de doortocht inderdaad weinig mogelijkheden, nochtans zijn er perfect alternatieven mogelijk mits

  • een ontrading van gemobiliseerd verkeer op de vele sluipwegen zoals langs de Oude Tramweg, Appelboomgaardstraat, Wijngaardstraat en omgeving Europaplein aan een kant en de Oude Beekstraat aan de andere kant. Alhoewel deze omgevingen vooral bedoeld zijn als woonkernen is het doorgaand verkeer nog steeds heer en meester op deze wegen. Een echte afbakening van de woonzones kan al wonderen doen.
  • de afbakening van woonzones kan zorgen voor bijvoorbeeld een inrichting van vooral de Appelboomgaardstraat als een zone waar fietsers en voetgangers de belangrijkste gebruikers zijn terwijl de auto er ‘te gast’ is. Dit kan een enorm verschil betekenen. Een andere inrichting van deze zone zou niet alleen zorgen voor een beter gevoel bij de vele ouders die hun kind graag per fiets naar school zien gaan en vooral veilig zien thuiskomen, maar ook voor de vele bewoners van het woonzorgcentrum en het ziekenhuis. Tevens kan een dergelijke inrichting het doorgaand sluipverkeer zo niet verhinderen, dan toch sterk ontmoedigen.
  • op de Oude Tramweg kan onderzocht worden hoe de fietser echt een veilige plaats kan krijgen om zo te zorgen voor een VIP-fietspad vanaf de Taunusweg tot aan de Wijngaardstraat.
  • zo kan ook de zone langs de andere kant herbekeken worden waarbij onder meer de Oude Beekstraat een belangrijke fietsverbinding kan worden, naast eventuele mogelijkheden van fietsen door het park.
  • en verder zijn er nog vele kleine ingrepen mogelijk, en iedere bewoner zal voor de eigen straat wel een betere oplossing kennen, maar:

mobiliteit is een complex probleem
een ingreep in één straat heeft gevolgen voor de andere straat.

 

Daarom stelt Groen Bilzen voor om te starten met een proefproject voor een breed, professioneel ondersteund burgerberaad om de mobiliteit van de omgeving Heesveld – Eik – Munsterbilzen aan te pakken.
Lees hier meer over de mogelijkheden voor een burgerberaad.

Dit kan eveneens een opstap zijn om breder te kijken naar de openbare ruimte in het kader van de aankomende RUP-herziening voor Munsterbilzen.

Niet uitstellen, na fietsen door het water, fietsen door de bomen nu ook werk maken van fietsen door munster!

 

Vertel nu over jouw fietservaring,
over de plekken die jij als onveilig hebt ervaren
en hoe we samen deze onveilige fietsplekken kunnen aanpakken.

Samen maken we van Bilzen dé fietsstad van dé fietsprovincie!