Fusie in bedenkelijke achterkamers of in partnerschap met burgers?

05 Oktober 2020

Fusie in bedenkelijke achterkamers of in partnerschap met burgers?

In het Grootste Limburg Onderzoek Ooit (kan je hier lezen) van het Belang van Limburg en UHasselt komt de vraag naar burgerbetrokkenheid sterk naar boven. Burgerbetrokkenheid en burgerparticipatie kan je niet herleiden tot een reeks vragenrondjes in dorpen waar burgers ideeën, vragen en voorstellen kunnen doen en dan vervolgens door het schepencollege worden meegenomen om er misschien iets mee te doen. Burgerbetrokkenheid gaat veel verder dan een uurtje livestream op sociale media om dan breed uit te pakken met het aantal mensen dat kijkt.    

Burgerbetrokkenheid en burgerparticipatie is de burger terug eigenaar maken van zijn leefwereld, is burgers samen brengen rond de gedeelde uitdaging om samen het goede leven te maken in de eigen omgeving; het goede leven, waar mensen zich samen goed voelen.

Een grote fusiebeweging tussen omliggende gemeenten is zo een uitdaging voor de eigen leefwereld van de inwoners. Het is heel normaal dat jong en oud zich zorgen maken over hoe gaat dat nu in zijn werk gaan. Een gewoon antwoord van een burgervader ver weg op het schoon verdiep in een stadhuis als “wij houden met iedereen rekening en zorgen voor de beste regeling” voldoet hierbij niet. De burger wil mee vorm en sturing geven aan een dergelijke grote verandering, hij wil erbij betrokken zijn!

Daarom stelt Groen Bilzen voor om een breed participatieproject op te zetten, over de verschillende gemeenten heen, professioneel ondersteund en ver weg van eigen politieke agenda’s. (Ga hier naar de petitie.)

Hierover hebben Johan Danen en Bert Verleysen een opiniestuk (kan je hier lezen) geschreven in het Belang van Limburg en zetten wij met Groen Bilzen op dinsdag 6 oktober een aanvullende agendapunt op de gemeenteraad.

Lees hier het volledige voorstel:

 

Bijkomend punt van groen betr de voorbereiding van eventuele fusies

Gelet op het feit dat de roep om na te denken over een mogelijke fusie steeds luider klinkt in steeds meer Limburgse gemeenten - ook in Bilzen, Hoeselt en Riemst.

Overwegende dat er vanuit Vlaanderen een serieuze financiële stimulans komt voor nieuwe fusies.

Overwegende dat een fusie geen ver-van-mijn-bed verhaal mag zijn voor de burger.

Overwegende dat de vorige fusie (van Bilzen tot Groot-Bilzen) in een aantal gemeenten tot lang na datum grote wondes heeft geslagen.

Overwegende dat een fusie meer moet zijn dan een louter financiele oefening, maar ons ook de kans kan geven na te denken over een vernieuwde vormgeving van het publieke domein.


Besluit de gemeenteraad dat burgers actief betrokken worden bij deze fusie-oefening.