Gemeenteraad: beslissen zonder inspraak

12 Februari 2020

Gemeenteraad: beslissen zonder inspraak

Een raadszitting met 18 agendapunten van het schepencollege en 3 toegevoegde punten uit de oppositie.

Voor de aanvang van de eigenlijke agenda was er vanuit de oppositie een vraag aan het schepencollege om zich toch te houden aan de afspraken van het verleden waarbij commissievergaderingen gehouden werden op dinsdag zodat iedereen aanwezig kan zijn, ook mandatarissen met een federaal of regionaal mandaat in Brussel. Hier werd vanuit de meerderheid gespeeld met hoogst ongewone redeneringen: werking van diensten die men niet kon verstoren en bovendien, het schepencollege bepaalt de agenda van de hogere overheden niet …  rare redeneringen om afspraken uit het verleden gewoonweg naast zich neer te leggen en eigenlijk de dialoog met de oppositie uit de weg te gaan.

Vervolgens werden verschillende punten gewoon afgehandeld, hier en daar wat bijkomende vragen maar zonder eigenlijk veel bespreking rond aanpassing van verkeerssituaties, herinrichting van schoolomgevingen en dergelijk.

Bij het punt over de gasboetes werd wel wat over en weer aangehaald, maar uiteindelijk kregen raadsleden en toehoorders geen antwoord op de vraag om het begrip ‘overlast’ te bepalen en ook geen antwoord op de vraag hoe een bemiddeling eruit zou kunnen zien. Gaat het nu over deugnieten of over jonge delinquenten? In beide gevallen is inzetten op preventie en bemiddeling een belangrijke hefboom, maar dat zou de meerderheid dan later wel zien. Uiteindelijk werd het reglement over de gasboetes goedgekeurd: er is een stok achter de deur voor na de feiten zonder zich verantwoordelijk moeten te voelen om stevig in te zetten op preventie. Positief is wel dat er duidelijkheid komt over gemeentegrenzen heen en men werkt aan een eenvormigheid bij omliggende gemeenten.

Een zeer rare besluitvorming was bij de nieuwe straatnamen op de verkaveling Bivelenhof in Merem. De meerderheid vraagt advies aan de heemkundige kring maar legt dat naast zich neer. Waren het nu 3 straten of toch 5? Geen ruimte om in gesprek te gaan hierover, de meerderheid beslist tegen alle gang van zaken in! Nooit gezien! Hoe onhandig kan een beleid zijn? Het voorstel van de oppositie om dit punt te verdagen en zo ruimte te maken voor een gesprek werd gewoonweg weggestemd. Ook in Bilzen moet de democratie opnieuw uitgevonden worden! Misschien de meerderheid toch uitnodigen voor “op de bank met Manu Claeys.”

Over adviesraden werd nog een mondje gepraat bij het agendapunt over de oprichting van de Stedelijke Toegankelijkheidsraad. Over de samenstelling kan veel gezegd worden. Over de doelstellingen en de manier van werken nog veel meer. Maar uiteraard een goed initiatief. Toen Johan Danen vroeg hoeveel adviezen er de afgelopen jaren gegeven waren en hoeveel er gevolgd werden kreeg hij een breed uitgesmeerd antwoord dat dit moeilijk is en dat zo een adviesraad toch zinvol is. Maar we zijn benieuwd naar de cijfers hierover. Toch opvallend dat op veel vragen van de oppositie dezelfde bevoegde schepen steeds antwoord dat het moeilijk is, moeilijk gaat toch ook?

De toelagen voor sociale organisaties en liefdadigheidsorganisaties werden uiteraard goedgekeurd. Wie zou hiertegen kunnen zijn? Groen Bilzen stelt voor om hier in de toekomst toch wat meer mee te doen en vooral projectmatig te werken. Het gaat over kleine sommen, maar het is gemeenschapsgeld en hier zijn meer mogelijkheden dan enkel maar wat euro’s geven om werkingsmiddelen van groepen te verhogen. Antwoord van de bevoegde schepen: wij werken eraan. Wordt vervolgd!

Bij de aanvullende punten waren er toch wel wat bitsige discussies over transparantie, over drankbekers bij de nieuwjaarsreceptie en over de inplanting van de scholencampus. Soms was het muisstil, soms moest de verwarming lager gedraaid worden maar tot een echt gesprek kwam het nooit, heen en weer en stemmingen van meerderheid tegen oppositie.

De grote verliezer van de avond: de raadsleden van de meerderheid die braafjes moesten zitten zwijgen. Hun verplicht aanwezigheidsnummerke uitoefenen, maar braafjes stilzitten, mondje dichthouden en vooral handje omhoog steken op juiste moment, want anders zijn er boze blikken bij hun schepenen. Gelukkig zijn er laptops zodat men kan werken aan persoonlijke dingen die men belangrijker vindt, in plaats van echt in gesprek te gaan over het beleid van een stad.

En toch zijn we ervan overtuigd dat het anders kan. Wij blijven inbeuken op die koppige halsstarrigheid van het beleid! Het moet mogelijk worden om te komen tot een echt over de partijen geen gedragen beleid, dat echt het verschil maakt, en niet alleen voor de happy few, maar ook voor de 15,7% Bilzenaren die in armoede zitten (cijfers 2018).