Gemeenteraad met livestream

06 Mei 2020

Gemeenteraad met livestream

Als de uitdagingen er zijn, dan is het ook een tijd voor nieuwe dingen. Het was een aangename ervaring om de gemeenteraad te kunnen volgen via internet, vooral dan ook met de projectie van de afzonderlijke agendapunten, maar ook de gezichten van de sprekers. Hier en daar zie je dan de coronakapsels. Vorige keer kon je het audio- verslag achteraf beluisteren, nu was het alsof je er zelf bij was. Fijn dat dit op deze manier kon. Maar ook al een uitnodiging om nu reeds te zoeken hoe dit initiatief in een postcorona tijdperk verder gezet kan worden. Het was een geslaagde eerste keer, en meer dan waarschijnlijk zeer geapprecieerd door de burgers, aangezien er toch bijna 120 personen mee volgden, en de meesten bleven volgen tot het einde.  

De agenda stelde op zich niet veel voor. Jammer dat de voorzitter steeds op zijn klok keek en de gemeenteraadsleden aanzette om kort en bondig te zijn met de tussenkomsten. De oproep om de dingen grondig te bespreken in de commissies was eigenlijk niet gepast. De gemeenteraad is bij uitstek de plek om in gesprek te gaan over de uitdagingen die er zijn, dit is de openbare zitting. In de openbare raadzitting moeten verkozen raadsleden hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen, vragen en meningen kunnen naar voor brengen! Burgers hebben het recht om de ontwikkelingen in een dossier te kunnen volgen, ook de details mogen en moeten daar aan bod komen. Transparantie en openheid mag niet naar een andere vergadering worden verplaatst!

Het eerste punt ging over een blijkbaar ingewikkeld dossier in verband met een aankoop en verkoop van industriegrond op de Kielenberg. Ontbraken er nu bepaalde documenten in het dossier of toch weer niet? Als toehoorder heb je bij bepaalde agendapunten vaker de indruk dat het dossier toch niet echt volledig voorbereid op de vergadering komt. Voor de burger een beetje moeilijk om te volgen. Gaat het over pietluttige details, of gaat het erom dat een dossier waterdicht moet zijn om achteraf problemen te vermijden. Onduidelijkheden maken het alleen maar moeilijker en minder transparant.

En dan eindelijk het punt waar Groen Bilzen de afgelopen jaren meerdere keren heeft op gewezen: de fietsers op de Taunusweg: er is hoop! Er komt een degelijke en veilige oversteek aan de Caetsbeekstraat. Hopelijk met duidelijk signalisatie en met wat beter materiaal dan het hoopje oud ijzer wat tijdens de omleiding moest zorgen voor een veiliger fietsverkeer. Ik weet dat er een keer een fietser heeft proberen over te steken en haar fiets mocht oprapen tussen de nadar afsluiting die er opgesteld was. Goed is dat een voltallige raadsvergadering eenparig achter het voorstel schaarde om op termijn de volledige Taunusweg aan te pakken om verkeersveiliger te maken, ook voor de fietsers! We blijven dit dossier volgen!

Ook goed nieuws voor de Boswinningstraat in Beverst, ook hier een verbetering voor de fietsers en voetgangers, en tegelijkertijd toch ook rekening gehouden met het typische landschappelijk karakter van de omgeving!

En dan de speeltuin in Munsterbilzen. Er komt een nieuw project rond de uitbating van de catering. De man van de Railbikes gaat dit uitbaten. Dat dit goed zal gebeuren twijfelt niemand aan, met het Railbike-project heeft deze ondernemer vakmanschap en ondernemerschap getoond! Het enige wat jammer is dat men niet heeft gekeken naar een totaal project van de hele site rond de speeltuin. Door de speeltuin te betrekken in een globaal project van de site tussen het Munsterbos, het park, het Edelhof en het centrum van Munsterbilzen zou er hier meer mogelijk worden. Nu spant men de kar voor het paard: eerst kleine oplossingen en dan kijken wat er nog kan gebeuren met de hele site. Hier zit oh zo veel meer in maar dan moet men durven breder werken aan een concept gebaseerd op een visie voor een dorp.

En ja, dat gemis aan een vernieuwende visie op een breder beleid en op bijvoorbeeld dorpskern versterking is kenmerkend voor dit beleid. Met Groen Bilzen, en met ons heel wat burgers en ook raadsleden, en zelfs van de meerderheid, zijn we ontgoocheld in dit soort beleid. Hier en daar wat dingen doen, maar wij missen de uitdaging voor de toekomst!

Dat was ook het gevoel bij de volgende punten , oa rond het jeugdcentrum de Haajf. Een echte visie wordt vooruitgeschoven, en er zal van alles gedaan worden. Het is wel zeer goed dat deze plek van ontmoeting voor jongeren zeker in het centrum zal blijven. En we geven de meerderheid het voordeel van de twijfel dat men deze site gaat aanpakken met betrokkenheid van jongeren en omwonenden. Het is inderdaad een uniek plekje in Bilzen, laat ons dat dan ook koesteren en verzorgen!

Hetzelfde gevoel was bij de groots aangekondigde citymarketing rond de exit na het corona-tijdperk, vooral groots aangekondigd maar uiteindelijk meer van hetzelfde, geen vernieuwende visie. Weliswaar wordt de actie nu breder over de hele gemeente en over de hele maand juni uitgewerkt. Maar kon men hier niet echt vernieuwend aan de slag gaan?

En dan, over wat er vandaag vanuit het lokaal beleid gedaan wordt in deze uitzonderlijke corona-tijden. Er moet gezegd worden dat er veel gedaan wordt, en vooral: men vertelt goed wat men doet. Jammer genoeg horen we vaak in de straat dat er toch een en ander ‘schort’ aan de hele machinerie achter de warme lijn, dat het toch anders en beter kan. We horen schrijnende verhalen van mensen die echt uit de boot vallen, en die echt in de kou blijven staan! Gelukkig zijn er wat kleinere organisaties die hier en daar zorgen voor een vooruitzicht voor die mensen. Met Groen Bilzen zien we uit naar een andere aanpak om het leven morgen op een andere manier in te richten, ook lokaal!

En de verdeling van de maskers, die gebeurt deze week en volgende weken, of was het nu het weekend na moederdag en het weekend erna … nog wat onduidelijkheid hoe en wat, maar ze komen eraan! 

Zoals gezegd: het was een aangename ervaring om op deze manier de gemeenteraad te volgen! Dit mag in de toekomst nog gebeuren!

De livestream kan je hier volgen.