Meer van hetzelfde

04 Maart 2020

Meer van hetzelfde

Gemeenteraad van maart samengevat in enkele quotes: "bloembakken en parkeerplaatsen op aanvraag in aanbieding"; of een quote die elke raadszitting minstens één keer gehoord wordt: "dit is omdat het vorige schepencollege het zo beslist heeft"; en dan om af te sluiten als excuus om geen potten te breken: "de geesten zijn nog niet rijp."


De gemeenteraad van maart is achter de rug. Op de agenda: 18 punten van het schepencollege en 2 toegevoegde agendapunten van Groen

Het ging over een aantal gronden die gekocht of verkocht werden, een verkeersreglement in verband met de zone 30 aan Klavertje Drie en dan een verkeersreglement inzake een verkavelingsweg. Punten die soms wat verduidelijking vroegen en dan keek men op de schepenenbank nogal eens naar mekaar zo van “hoe was dat ook weer”.

Opmerkelijk waren toch een drietal punten in verband met parkeerplaatsen opheffen en bijmaken. Iedereen had hierbij het gevoelen dat dit nogal ‘ad hoc’ was, een beetje op basis van wie kwam aankloppen op sociaal dienstbetoon bij de burgemeester of een van de schepenen. Uiteraard werd dit ontkent door de meerderheid, maar gaandeweg de bespreking kreeg ik toch meer en meer de indruk dat het wel voorstellen "à la tête du client" waren. Vooral toen op het einde van de vergadering het ging over bloembakken op parkings bij de Maastrichterstraat, waar men niet goed wist wie wanneer waar welke bak gezet had. Blijkbaar zijn bloembakken in aanbieding om zo parkeerplaatsen te bezetten. Het is dan wel niet altijd duidelijk of een en ander wel reglementair is, en zeker niet wie wat waarom gevraagd heeft. Misschien hier ook eens eentje vragen langs onze inrit, want het is verdorie moeilijk als er een auto halfweg onze inrit staat.

Opmerkelijk was ook een bewering van de burgemeester in verband met Meren, waar het mooie fietspad ingericht is als parking en nu de straat samen gedeeld wordt door voetgangers, fietsers en auto's. Volgens de burgemeester is dit veiliger zijn! Dat gemengd verkeer met fietsers op de rijweg, een domme en vooral een onveilige oplossing is, weten fietsers in Munsterbilzen maar al te goed. Maar ieder zijn idee, en het groot gelijk van de meerderheid is vandaag nog altijd meer waard. Op de echte vragen van de oppositie kreeg men steevast "we zullen het meenemen en bekijken."

En dan gaat Bilzen ook een slimme stad worden, in het kader van smart city-projecten. De meerderheid heeft vandaag nog geen enkel benul wat dit concreet betekent. We weten dat "men" door het volgen van signalen van smartphones veeeeel te weten komt over wat mensen in Bilzen waar en wanneer doen, de heilige graal van de big data. Veel vragen over privacy blijven onbeantwoord. Maar het is interessant en het leert ons veel ... de vraag is: interessant voor wie?

En dan het fameuze klimaatplan: de schepen was fier, vooral op de samenwerking over alle departementen heen en fier voor de inzet van zoveel mensen bij de opmaak van het plan. Als je het geheel doorleest moet je inderdaad toegeven dat het inderdaad een mooi stuk is waar Europa tevreden zal mee zijn. Want blijkbaar is het niet gemaakt voor de gewone mens, het is voor Europa, en dan begrijp ik het waarom bij al die dure woorden in het plan.

Uiteraard waren er veel vragen, iets wat de schepen wat verwonderde want in 2012 waren er geen vragen. Op details van uitvoering ging de schepen bij de vragen niet in, want dat kon men lezen in de meerjarenbegroting en was teveel om op te noemen. Over wat de milieuraad dacht over het plan is niet duidelijk: heeft deze het plan nu goedgekeurd of niet. Over de participatie blijft de meerderheid fier: de klimaattafels hebben goed werk geleverd en zullen op de hoogte gehouden worden. Ik dacht dat participatie toch wat anders zou zijn, maar daar komen we bij een volgende gemeenteraad wel op terug. En, zou dan in een van de openbare gebouwen nog ergens een verwarming op steenkool staan? Op die vraag van Johan Danen ook geen antwoord. Besluit: het gaat over veel kleine dingen die al gedaan worden en overigens ook moeten gedaan worden. Iets spectaculairs waarbij Bilzen echt het verschil zal maken, neen dat is er niet, tenzij men de geplande actie in verband met tegeltuintjes als spectaculair kan zien.

Verder spreekt men veel over het sensibiliseren van de burgers, want de geesten zijn nog niet gerijpt! Samen met mij hebben toch een aantal mensen die begaan zijn met milieu en klimaat het gevoelen dat de weg andersom moeilijker is: burgers die beleidsmakers moeten sensibiliseren, want de geesten zijn nog niet gerijpt. De meerderheid hoopt vooral dat op het einde van de rit de CO2 gedaald is. Wij zijn hoopvol.

En dan de twee bijkomende agendapunten van Groen Bilzen, bij monde van Johan Danen.

  • Het eerste was vooral bedoeld om een kader te scheppen waarbij de jonge, beginnende en niet-georganiseerde kunstenaar alle kansen krijgt. Groen stelde voor om dit te doen via een kunstenaarsconvenant. Deze vraag was voor de betrokken schepen aanleiding om in het lang en het breed uit te pakken met wat de diensten nu reeds doen en hoe groot de betrokkenheid toch was. Een heel uitgebreid antwoord dat iedereen reeds wist, maar waarbij de jonge, beginnende en niet-georganiseerde kunstenaar toch niet echt aan bod kwam. Maar het voorstel goedkeuren dat ging natuurlijk niet.
  • Het tweede voorstel ging over een fietsadviesraad. Het zijn toch de gebruikers die weten waar en hoe een fietspad moet liggen, laat hen daarom samen advies uitbrengen via een vast kanaal: een fietsadviesraad. Ook hier weer een hele uitleg om het dan uiteindelijk af te keuren. Alhoewel er bij de meerderheid een aantal raadsleden zich ongemakkelijk beginnen te voelen. Degene die de scepter zwaait in Bilzen zal in de toekomst toch met sterkere argumenten moeten komen om steevast voorstellen van de oppositie weg te stemmen.

Bij de installatievergadering werd gezegd dat men koos voor een beleid over de partijen heen. Niet dus. Op die manier wordt de stem van 38,7% van de Bilzerse bevolking telkens naar de vuilbak verwezen. En dan gaat men binnenkort uitpakken met een participatieplan. Benieuwd wat dit gaat geven.

Deze raad was er eentje van laat-het-ons-gewoontjes-doen, geen potten breken. De schepen verwoordde dit als “geesten zijn er nog niet klaar voor!"
Dat de schepenen nog niet klaar zijn om potten te breken is wel duidelijk, een eerste stap zou al kunnen zijn om echt te luisteren naar wat leden van de oppositie zeggen. Even luisteren naar wat een raadslid echt zegt en niet op voorhand invullen met wat je als schepen denkt dat iemand van de oppositie gaat zeggen. Dat is ook de eerste stap bij participatie: je gesprekspartner als volwaardige partner beschouwen en even loskomen van de heilige graal waar je jezelf in hult: die bubbel van je eigen groot gelijk.