Geschiedenis Groen Bilzen

09 Maart 2018

Geschiedenis Groen Bilzen

voor 2012 In 2000 neemt Agalev deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Bilzen. Met 3,28% van de stemmen werd de kiesdrempel niet gehaald. Ondertussen bleef de partij actief in Bilzen, vooral met Luc Cuyx als voortrekker. In ​2006 stapt Groen Bilzen mee in het kartel van PRO-Bilzen. Dit is een samenwerkingsverband tussen sp.a Bilzen, Groen Bilzen en Demo 13. Het kartel PRO-Bilzen trok voor de eerste keer naar de verkiezingen in oktober van 2006. Bij de verkiezingen haalden ze 7 zetels, leverden ze 3 schepenen en de OCMW-voorzitter. Voor Groen Bilzen zetelde Johan Danen.   ​2012 Ook in 2012 participeert Groen Bilzen in het kartel van PRO-Bilzen. Groen Bilzen heeft geen rechtstreeks verkozene. Maar via het kartel PRO-Bilzen zetelt Groen Bilzen mee in de meerderheid, weliswaar niet rechtstreeks. Hierdoor kan Groen Bilzen de verschillende projecten van kortbij opvolgen. Iedereen kan de zittingen van de gemeenteraad bijwonen. De dagorde en notulen zijn vrij beschikbaar op de website van de stad. Met Groen Bilzen volgen wij nauwgezet het beleid in Bilzen. Wij komen graag in contact met mensen die samen met ons het beleid in Bilzen willen vorm geven. Meld je via email aan om hierbij betrokken te worden. Vanuit het kartel zetelt Johan Danen in het OCMW nog tot eind 2015.   ​Met Johan Danen heeft Groen Bilzen sedert 2014 ook een rechtstreeks vertegenwoordiger in het Vlaams parlement. Johan volgt er alle belangrijke dossiers voor Limburg. Als enige Bilzenaar in het Vlaamse halfrond houdt Johan een stevige vinger aan de pols bij dossiers waar Bilzen mee betrokken is.