Dat gaan we niet aan uw neus hangen

04 December 2019

Dat gaan we niet aan uw neus hangen

Tijdens de gemeenteraadszitting van 3 december had ondergetekende een zwaar ontgoocheld gevoel. Op welke vergadering met een politieke insteek, dus beleidsvormend, kunnen alle verkozenen samen in gesprek gaan over de uitdagingen en de mogelijkheden van onze stad? Wordt het niveau en gehalte van de debatten door iets anders gestuurd dan de komende verkiezingen? Wordt het debat tijdens een gemeenteraadszitting enkel beheerst door een drijfveer om te scoren en daarbij mijden dat een ander ook scoort? Als we dan zien dat er enkele verkozenen bijzitten alsof ze kijken naar de kwis van Sven De Leijer “horen donderen in Keulen”, dan mag je de vraag stellen wat hebben die hier te vertellen en hoe gaan ze dat uitleggen bij kun kiezers. Toch blijven wij met Groen Bilzen geloven dat het anders kan, dat er wel degelijk ruimte kan zijn voor een echt debat tijdens de raadszitting. En als het daar niet lukt, dan hebben de verkozenen de gezamenlijke verantwoordelijkheid om ruimte te maken voor dergelijk debat! Ook al lezen we in de pers een ander verhaal: zonder enig debat veranderen de nieuwe voorstellen van de meerderheid plots in een goed nieuws-show. Enig respect voor de democratisch verkozen politici zou hier wel op zijn plaats zijn.  

De agenda van de gemeenteraad van 3 december omvatte 15-tal punten, met twee bijkomende punten ingediend door Johan Danen. Hier kan je alvast de agenda nazien.

Een aantal punten gingen over grondverkopen, over een politiereglement en dan toch wat punten waar de burger rechtstreeks mee te maken heeft.

 

Wat met het afvalbeheer in Bilzen?

Afvalbeheer was een strijdpunt in de verkiezingen, de afvalbelastingen zouden afgeschaft worden! Nu ja, wie dat had verwacht gelooft beter nog in sinterklaas. Verkiezingsbeloften hebben enkel te maken met stemmen winnen en hebben uiteindelijk niets met beleid te maken.

  • Een debat over het afvalbeheer?
  • Durven verder denken dan de eigen inzichten van de meerderheid?
  • Echt voorstellen van de oppositie in overweging nemen?

Neen! Het is voorlopig niet aan deze meerderheid besteed. Maar aangezien dit een Limburgs verhaal is, zal dit in de toekomst nog wel enkele keren op de agenda komen.

Nu het voordeel van dergelijke beladen agendapunten is dat de meestal slapende meerderheid al eens wakker schiet en tussenkomt. Ik had niet echt begrepen wat er werd gezegd. Dit zal waarschijnlijk te maken hebben met de slechte geluidskwaliteit en niet zozeer met de inhoud van de tussenkomst.

Wat ook opviel tijdens het pingpong spel gedurende de gemeenteraad (debat kan ik het niet echt noemen) was dat de meerderheid eigenlijk niet altijd voldoende voorbereid was, zoals bijvoorbeeld de cijfers niet echt kende en dergelijk. En ik moet  toegeven: de vorige burgemeester, die van vòòr 2019 wel te verstaan, dat zij de dossiers nog stevig weet te doorspitten! #chapeau hiervoor!

 

Van clubjes buiten de gemeenteraad, zoals bv CIPAL, waren geen details beschikbaar. De burgemeester wuifde de vraag van de oppositie weg met: “In die organisatie hebben we toch vertrouwen, niet?” Politiek en vertrouwen is vaak een niet-gewone combinatie.

 

Bij de uitleg van de bevoegde schepen over IGL kregen we dan wel weer heel wat nietszeggende cijfers, goochelen met miljoenen zonder enige achtergrond maakt het geheel niet beter, alleen maar afstandelijker. Maar het voordeel was wel dat de aanwezigen ook nog de uitleg kregen over GDPR in de zin van “heeft iets te maken met privacy” … het verband tussen het een en ander was totaal niet duidelijk, alleen maar wat gewichtig doen?

 

En dan ja, de blokbar in de blokker.

Iedereen vindt dat een super idee, vooral de combinatie tussen blokbar en dan een creatieve invulling.

Wat dat gaat worden blijft onduidelijk, maar “we gaan verschieten van de mooie projecten die er gaan komen” gaat de bevoegd schepen verder. Om dan een volkomen terechte vraag van de oppositie voor meer inlichtingen waarover dat gaat, zonder blikken of blozen weg te wuiven met een “dat ga ik niet aan uw neus hangen!”
Ik hoop dat dit vanuit een zeker enthousiasme een verspreking was, want neen, zo werkt een gemeenteraadszitting niet! Dit is een totaal gebrek aan respect voor de raadsvergadering!

 

En dan is er een voorstel om een terwerkstellingsambtenaar aan te werven.

Werd dit voorstel van Groen tijdens de vorige raadszitting weggestemd? Nu is het voorstel anders, ik kan alleen maar vaststellen veel armer en vooral uitgehold! Jammer van de gemiste kans!

 

Johan Danen bracht twee bijkomende agendapunten:

Online registreren als orgaandonor. Nu moet je fysiek naar het Stedelijk Administratief Centrum gaan om je te registreren. Het voorstel omvat “een principiële beslissing tot toelaten van online registratie als orgaandonor op de gemeentelijke website”! Dus door de meerderheid weggestemd omwille van te ingewikkeld, het systeem kan het niet aan … Het was weliswaar een moeilijke stemming, want heel wat leden van de meerderheid onthielden zich, het was een moeilijke teloefening voor de voorzitter. Lees hier het volledige voorstel.


Het Edelhof te Munsterbilzen. Groen Bilzen stelt voor om met ondersteuning van een projectorganisaties een participatieproces rond dorpskernversterking en concrete invulling van het witte kasteeltje op te starten. De meerderheid wil ook iets dergelijks, maar dan vanuit een studiebureau aangestuurd, van bovenaf gaat men de contouren vastleggen van de beperkte scharrelruimte voor de burgers. We wachten af en willen graag meewerken aan de verdere uitwerking. Lees hier het volledige voorstel van Groen Bilzen in verband met het participatieproject voor Munsterbilzen.

Een impressie door Bert Verleysen, voorzitter Groen Bilzen.