een gemeenteraad met stappenteller

07 Juli 2020

een gemeenteraad met stappenteller

Na een aantal zittingen van de gemeenteraad via het scherm te volgen, deed het weer deugd om de vaste bezoekers van een raadszitting terug te zien. Het voelde raar aan om een gemeenteraad in de Kimpel bij te wonen, de pers ergens in een donkere uithoek, het publiek anders knus tegen mekaar op, nu met veel ruimte tussen mekaar en dan de hele zaal benomen door de raadsleden. Het voordeel van een dergelijke vergadering in de Kimpel: een groot scherm, maar het geluid voor de toehoorders was beneden alle peil. En dan hoor je achteraf van mensen die er niet aanwezig waren: “jammer dat het niet werd uitgezonden, het was zo aangenaam om tussen thuisbezigheden door te kijken naar de raadszitting …” misschien toch eens zoeken hoe men dit kan doen, elders gebeurt het, dus zou het in Bilzen ook kunnen. Of geldt hier ook weer de uitspraak bij het begin van deze legislatuur: “we gaan niets speciaals doen, we gaan het gewoontjes doen”?  

Het is nu vier dagen geleden; gewoonlijk schrijf ik mijn impressies zo vlug mogelijk. Maar deze keer lukte dat niet; niet omdat ik geen tijd had, maar eigenlijk omdat ik echt ontgoocheld tegen middernacht de zitting heb verlaten. Het ontbrak aan echte animo, echte gedrevenheid om in Bilzen het verschil te maken.
Deze vergadering maakte men wel het verschil: de tussenkomsten kon je afmeten aan het aantal stappen dat raadsleden moesten zetten. De ene kant was actief, de andere kant zat weer onderuitgezakt ...

Het wordt hoog tijd dat men ook lokaal zoekt hoe men de verticale democratie aanvult met een horizontale dimensie. Het spel van de democratisch verkozenen in de arena valt dik tegen! Als aanwezige toehoorders regelmatig met een zucht rondkijken hoe de anderen zich voelen, als zelfs verkozenen bij het begin van de ingelaste pauze met een beweging van de armen verwijzen naar het zagen van bomen, ja dikke bomen, dan begrijp je wel dat het niveau van deze vergadering laag is, zeer laag. En dan is men verwonderd dat de doorsnee burger zich afkeert van het politiek gebeuren.

Omdat mensen van Beverst het gevoel hebben dat heel ver van hun bed dingen aan het gebeuren zijn waardoor de pastorij niet ter beschikking komt van de gemeenschap, plaatste Groen Bilzen dit punt bij hoogdringendheid op de agenda. De meerderheid vond een debat hierover niet hoogdringend en wachtte liever af …

Wie heeft wat aan een uur uitleg hoe een stadsbegroting in mekaar zit? Niemand! Wel interessant is te horen welke politieke keuzes het schepencollege maakt, en hoe die zich in de cijfers vertalen en hoe je dit ziet op straat. Maar daarover ging het dus niet!En dan hoeft men geen verwijten van leugenaar naar elkaars hoofd te slingeren. De meerderheid heeft altijd gelijk, toch? En ze doen het toch zo goed, zeer goed als men de eigen evaluaties gelooft. En inderdaad, de schepen heeft gelijk als ze zegt dat het niet voldoende is wat men doet, maar het is goed wat ze doen! Neen verdorie, als je weet dat het niet voldoende is, doe er dan wat aan! Zeker aan kinderarmoede in onze gemeente.

Over het massaal opruimen van graven kan veel gezegd worden, heel veel. Hopelijk horen wij binnen een jaar niet dat er mensen via een bouwwerf moeten op zoek gaan naar het graf van hun dierbare. Hopelijk horen we binnen een jaar niet dat mensen hopeloos en tevergeefs op zoek zijn naar het graf van die dierbare, een graf dat er niet meer is. In het plan is veel werk gestoken met allerhande kleurencodes die duidelijkheid moeten brengen, zeker nu we in belgiekske wat gewoon zijn aan allerhande kleurencodes. Maar hopelijk steekt men veel meer tijd in de aanpak van dit plan! Een mooie begraafplaats volgens een plan getekend door een computer kan prachtig zijn voor het oog, maar veel belangrijker is dat mensen op hun manier hun dierbaren kunnen gedenken. AUB, zorg voor een goede communicatie, niet alleen hun vertellen hoe het zit, maar vooral het eigen groot gelijk van het beleid voor een keer opzij zetten en luisteren naar de mensen, en kom achteraf niet met het verhaal “wij hebben gedaan wat we konden, maar ja, het is misschien niet genoeg!

Persoonlijk kijk ik vol hoop uit naar de werking van de verschillende adviesraden. Nu zijn ze samengesteld, en naar ik hoor met prachtige mensen die met kennis van het werkveld en met heel veel enthousiasme aan de slag willen gaan. Oh, ik hoop dat deze raden echt de ruimte krijgen om dingen te doen, om mee het beleid van de verschillende domeinen vorm te geven en dat er echte betrokkenheid kan groeien! Ook ben ik benieuwd hoe men vorm gaat geven aan het netwerk tussen al die adviesraden, want dat was toch een keuze van het beleid.

Er waren deze raadszitting ook 7 bijkomende punten. Ik ben niet gebleven tot alle punten afgehandeld waren, enkel ons punt van Groen Bilzen in verband met het station wou ik nog volgen. Reeds vijf jaar vraagt Groen aandacht voor het leegstaande station. Op deze raadszitting kon het dan eindelijk besproken worden. Het beleid heeft inderdaad grootse plannen met het station: de uitbouw van een mobipunt … en hopelijk is er voldoende plaats voor alle ideeën. En vooral: hopelijk gaat men bijvoorbeeld ook in overleg hierover binnen de adviesraad toerisme, hopelijk gaat men ’s morgens eens mee wachten op een trein die niet komt, hopelijk moet men dan ook eens zoeken via een app en zonder wifi naar de volgende aansluiting … ik bedoel maar, hopelijk kiest men voor een invulling die kortbij de gebruiker staat, nu eens niet gewoontjes, maar met een invulling waarbij men echt het verschil maakt.

En sorry voor de andere fracties, maar mijn kaars was reeds een tijdje uit. En toen de meerderheid zelf met een toegevoegd punt kwam dacht ik ja, de goed nieuwsshow must go on!