groen, bomen, parken en bossen

09 Augustus 2018

groen, bomen, parken en bossen

Groen Bilzen kiest resoluut voor meer groen in het straatbeeld, meer bomen in de grijze woonomgeving en vooral aandacht voor Bilzerse parken en bossen.  Het is belangrijk dat een beleid zijn groene omgeving koestert.

Wie kan een beleid beter inspireren voor zijn aandacht voor het groen, dan de Bilzerse natuur- en milieu bewegingen. Om dit beleidsdomein in te vullen gaat Groen Bilzen te rade bij verschillende geëngageerde organisaties zoals Natuurpunt Spouwen, Amelsdorp en Rosmeer (SpARo), Lin in het Groen, en uiteraard de Adviesraad voor Leefmilieu Bilzen.  Verder zijn er lokaal nog heel wat andere burgerorganisaties actief. Denken wij hierbij aan "Buurt voor Natuur" (Eigenbilzen), "Vrienden van het Munsterbos" (Munsterbilzen) en vele andere bewegingen en burgers als stille werkers op de achtergrond. 

Geïnspireerd door Natuurpunt kiest Groen Bilzen om "het bomenbeleid van de stad te versterken, m.a.w. een offensief bomenbeleid, waarbij de gemeente zeer gericht op zoek gaat naar ieder geschikt plekje in het openbaar domein waar inheemse bomen (ook bomen zoals linde, eik, tamme kastanje) kunnen worden aangeplant als groep, als laan of als alleenstaande boom." (uit het krantje van SpaRo van juli 2018).

Samen met Lin in het Groen, kiest Groen Bilzen om de bossen en parken te koesteren: "Natuurlijke parken en bossen (Wilderpark en Stentelerbos): behouden en uitbreiden indien mogelijk." (uit het Memorandum van Lin in het Groen mei 2018).

Gerda en Marinette over het stadspark

Waar nodig is kiest Groen Bilzen om initiatief te nemen om RUP's aan te pakken en zo nodig te wijzigen. Met de ervaringen van de extreme klimatologische omstandigheden van de laatste jaren, is het wel voor iedereen duidelijk dat het niet langer 5 voor 12, maar 5 na 12 is. Daarom mag er niet verder geknoeid worden met bossen in Bilzen. Samen met Buurt voor Natuur kiest Groen Bilzen voor een wijziging van het RUP "op de kiep" in Eigenbilzen. Dit stukje natuur moet behouden blijven. Groen Bilzen engageert zich om dit bosgebied te behouden en om samen met eventuele ondernemers te zoeken naar haalbare alternatieven.

Samen met AleBi kiest Groen Bilzen voor "een optimaal behoud en de ontwikkeling van bestaande en historische groene elementen in landbouwgebieden en verstedelijkte omgevingen als ontwikkelingskernen voor biodiversiteit. (uit Memorandum van Alebi van april 2018).

beleidskeuze

Beleidskeuze

Op alle beleidsdomeinen zet Groen Bilzen in op #burgerENbeleid #samenopdebank. Heel wat burgers zijn getriggerd om zich te engageren voor de eigen leefomgeving, en dat wil Groen Bilzen koesteren door hen actief te betrekken bij het beleid.

Groen Bilzen kiest voor een breed overleg met alle organisaties en burgers die groen, bomen, parken en bossen koesteren. Daarom installeert het beleid een platform dat anders dan een hoorpubliek, vooral een werkgroep en denktank moet zijn om samen het beleid rond natuur en milieu vorm en inhoud te geven.