Een geïntegreerde milieu- en groendienst

10 Juni 2019

Een geïntegreerde milieu- en groendienst

Bilzen kreunt onder de beleidsplannen voor groenbeheer.


Bilzen kreunt onder de beleidsplannen voor groenbeheer.

Zo zijn er allemaal aparte beheersplannen voor bossen, parken, lanen, bermen en voor alles en nog wat. Een kat vindt er haar jongen niet meer in terug.

Laten we er werk van maken om te komen tot één geïntegreerd alomvattend groenbeheersplan dat zowel van toepassing is op laanbomen als op speelpleinen, parken, bermen, bossen, dorpskernen en wijken.

Is het tegelijk ook niet logisch om de milieudienst en de groendienst te integreren in geheel? Nu zien we twee gescheiden diensten die hard werk leveren, maar al te vaak langs elkaar door werken en een eigen agenda hebben.

#hetkananders #groenwerkt