het verhaal achter een toekomstige moeder

10 Oktober 2018

het verhaal achter een toekomstige moeder

Hoe het begon ? Een aangetekende brief op de Litsebeek te Eigenbilzen. De brief behelsde de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor een manege op een perceel van ±3 ha, aanpalend aan de huizen van de Litsebeek. Door dit bouwwerk zou een bos (de Kiep nvdr) gekapt moeten worden en tevens zou de buurt te kampen krijgen met diverse moeilijkheden zoals o.a. problemen met de waterhuishouding.

Catalogeer deze brief echter niet méér als iets slechts wat mij en onze buurt overkwam. Integendeel zelfs. Het verenigde ons. Als initiatiefneemster van het comité ‘Buurtvoornatuur’ zette ik mij samen met een 20-tal andere personen in om het bos te vrijwaren van de kaalkap. Daarin is Buurtvoornatuur samen met al z’n sympathisanten in juni 2017 geslaagd.
Uiteraard ging m’n engagement gewoon verder. Tal van acties werden op poten gezet: zwerfvuil werd opgeruimd op de Kiep, er werden hazelaars aangeplant op Zangerhei, buurtfeestjes werden georganiseerd en meer…
En natuurlijk proberen we het bos definitief te redden. Daarvoor werd een voorstel gedaan om het gewestplan te hertekenen middels een R.U.P. .Hierdoor zou er een gewestplanwijziging uitgevoerd kunnen worden en kan het bos beschermd natuurgebied worden. Dit wordt uiteraard ook één van de programmapunten van Groen Bilzen.

Hoe het nu verder verloopt voor mij ?

Ik kies nu voor een engagement bij Groen Bilzen. Uiteraard omdat Groen Bilzen dé partij bij uitstek is die burgerparticipatie zal integreren in zijn beleid.
Groen Bilzen wil ook een open en transparant beleid voeren. Dit niet alleen met woorden, maar ook met daden.
En bovenal ben ik de apolitiek grondig beu. Groen Bilzen zal alle politieke voorstellen steunen die weloverwogen en die in lijn liggen met het partijprogramma van Groen. Ook al komen die voorstellen daarom niet noodzakelijk van de mensen van Groen zelf. Die factoren spreken mij –buiten de groene standpunten - enorm aan.

Waar wil ik mij nu voornamelijk voor engageren ?

• Een eerlijker afvalbeleid.
• Manieren vinden om zwerfvuil te bannen in de straten.
• Meer natuur in Bilzen.
Ook is het een stoute droom van mij om te werken met een lokale munt. Die munt is maar een hersenspinsel, maar zou de mensen een mogelijkheid kunnen geven om hen bv. uit hun isolement te halen. Bovendien kan dit een hefboom betekenen voor meer lokale handel!