I have a dream

02 Oktober 2019

I have a dream

Een gemeenteraadszitting met een overvolle burgertribune! Fantastisch! Vooral omdat heel wat jongeren aanwezig waren, weliswaar met een schoolopdracht, maar toch! Het geeft een warm gevoel en vooral hoop dat in de toekomst meer mensen zich gaan boeien voor het politieke verhaal in Bilzen.

De voorzitter begon zijn werk goed met een mooie verwelkoming van deze jongeren.

Maar dan veranderde het thema. Op een bepaald ogenblik dacht ik, hier zijn we weg voor een paar uur, want hij gaat die dikke bundel van het voorliggend regeerakkoord voorlezen … oef … gelukkig niet dus.


De woorden uit de titel waren ooit wijze woorden van een man met een visie op de toekomst.
Raar, bedenk ik nu. Vaak zijn het zij die geen macht hebben die wijze uitspraken doen. Gaat dan macht hebben en wijs zijn toch niet samen? Sommigen blijven nog altijd steken bij het oude adagio: macht hebben en wijsheid gaan samen! Helaas, vandaag zien we dat oude waarheden toch dat niet meer zijn.
Gisterenavond klonken deze woorden echter wat cynisch in de mond van mensen met macht: Bij de beslissing over het sluiten van de spoorwegbrug in Eigenbilzen was het onduidelijk wie de bevoegdheid had en dan "ja ik zal aan het dromen geweest zijn dat ik al burgemeester was". Blijkbaar twijfelde er 's morgens nog iemand of hij al dan niet gedroomd had dat hij al burgemeester was.
Maar het gezellig onderonsje tussen Sauwens, Brepoels en Steegen was wel het moment dat leden van de meerderheid die stilaan aan het indommelen waren bij gebrek aan inspraak, plots wakker schoten.
Nu, ik kan me er wat bij voorstellen als je ’s morgens wakker wordt in een Bilzen waar op amper acht maanden tijd drie keer de sjerp wisselt. Die verschillende wisselingen kunnen er wel voor zorgen dat je ’s morgens even moet denken “ben ik nu burgemeester, of wie is het?” 
Gelukkig kon men tot vandaag nog kijken aan de kapstok welke kleur van sjerp er hing, een drie-kleur of twee-kleur. Dat geheugensteuntje zal er in de toekomst niet meer zijn. Maar een troost, dromen zijn niet altijd bedrog, maar misschien komen ze wel uit, maar voorlopig: geduld!

En die spoorwegbrug in Eigenbilzen? (dit was een bijkomende vraag van Johan Danen op het einde van de vergadering.) Nog wat geduld hebben, ofwel wordt ze afgebroken (moet eigenlijk sowieso omwille van onveilig en onherstelbaar), ofwel wordt de spoorwegbedding opgevuld en komt er gewoon een wegdek daarover, ofwel bouwt men een nieuwe brug. Van zodra de beslissing over de tram genomen is, eist onze burgemeester dat de spoorwegbrug met hoogste prioriteit wordt aangepakt! Maar nu even: geduld!


De agenda zelf?

Zoals reeds eerder gezegd, eentje zonder veel ambitie, gewoon de klassieke chitchat van weinig ambitieuze beleidsmakers.

Maar in vergelijking met een zwijgende en half slapende meerderheid was de oppositie wel degelijk wakker! Zou het niet frustrerend zijn om als jonge ambitieuze politieker dat je daar schoon braafjes mag gaan zitten? Mondje dichthouden! Wel even even opletten wanneer er vooraan de hand wordt opgestoken, want dat moet je ook in actie schieten. De aandachtige burger kon vaststellen dat niet iedereen het spel van handjes opsteken reeds kende ... maar de persoon in kwestie herpakte zich vlug ... het bijkomend agendapunt van Groen was bijna goedgekeurd (ook een droom).
Ik zag alleszins enkele jonge gemeenteraadsleden meewarrig kijken naar de burgertribune met een gezicht van "zou dit nog lang duren?"


Maar dan de agenda

 • Munsterbilzen krijgt een straat bij. Naast de Langheidestraat in Beverst,  heeft Munsterbilzen  al een Korte Heidestraat en een Nieuwe Heidestraat, maar ook Hoefsmidstraat, en vanaf nu een Hoefheidestraat! Je moet het maar uit mekaar kunnen houden.
  Nu, binnen afzienbare tijd zal ook het uitzicht aan de Munsterbilzenstraat eindelijk wat beter ogen: het braakliggend terrein op de hoek Munsterbilzenstraat – Bunderstraat zal eindelijk worden aangepakt. Wij rekenen erop dat de verantwoordelijken tijdens de werkzaamheden ook rekening houden met de voetgangers, want nu is dit stukje al een hele uitdaging voor de voetganger. Zonder dat er daar werken zijn is het reeds een hele onderneming voor voetgangers en zeker voor gebruikers van een rollator of rolstoel.
  Hopelijk neemt men geen voorbeeld aan de huidige bouwwerken wat verderop in de Munsterbilzenstraat - Landradastraat want daar is het voor de voetganger gewoonweg levensbedreigend als je je daar op de stoep waagt.
 • En dan, de meerderheid heeft geen idee wanneer, maar de oppositie weet het nu al: het zal in de verre toekomst zijn dat er plaats is voor de fietser die van Hoeselt naar Bilzen fietst en terug.
  Maar het wordt echt een levensbedreigende onderneming. Aan de Winkelboulevard komt er een heus dubbel fietspad aan de 'zuidzijde' van de weg, je weet wel, de kant met die befaamde veel te kleine parking. Fietsers kunnen misschien een zwaailicht monteren op hun fietshelm om zo veilig de in- en uitrit van de parking te kruisen.
  Dat is misschien een goed idee voor de actie-winkels aldaar: zwaailichten voor fietsers verkopen. In hun assortiment kan men dan misschien ook 3D-brillen voor automobilisten verkopen, zeer handig om het vooral zinloze 3D-fietspad in Munsterbilzen zien.
  Gewoon, zoals enkele jaren terug, gevraagd werd door een gedeelte van de huidige meerderheid: bij dit zebrapad zorgen voor een sterkere verlichting! Dat zal deze situatie pas echt veiliger maken. Benieuwd of men nu actie gaat ondernemen!

Nu, de meerderheid gaat de opmerkingen van de oppositie meenemen, ze hebben wel niet gezegd waar naartoe, maar men gaat het alleszins meenemen! Waren daarvoor de grote plastiek boxen die men voor het begin van de gemeenteraad aanbracht?

 • En dan gaat men ook werk maken voor meer veiligheid aan de schoolomgeving in Kleine Spouwen, alhoewel de meerderheid hier ook nog niet weet wanneer dat allemaal zal gebeuren. Een paar trappen links, een onteigening van een halve meter, of was het nu 20 cm of 80 cm of 100 cm, het was niet echt duidelijk, maar ooit er zal een volwaardig voetpad van 1m50 komen! Even geduld hebben.
 • En dan, bij de goedkeuring van een bijzondere toelage voor  natuurvereniging Orchis vzw, kregen we plots les in hoe een gemeenteraad te werk gaat. 
  Of het kwam door de aanwezigheid van heel wat leerlingen, maar plots wist de bevoegde schepen niet meer of zij sprak voor een klas of was het toch voor de gemeenteraad.
  De toonzetting van haar betoog was alleszins klassikaal, maar haar uitleg van het dossier liet duidelijk merken dat het toch voor de gemeenteraad was: niet laten aanvoelen aan de vragende oppositie dat het niet duidelijk was hoe dingen beslist werden en vooral,  onduidelijk blijven naar de toekomst!

Nu de natuurverenigingen  weten het: soms kan het potje wat groter gemaakt worden, of zou het toch eenmalig zijn geweest? Om dit te weten zullen we nog even geduldig moeten zijn tot de meerderheid haar meerjarenplan uit de kast zal toveren. Let wel: een meerjarenplanning tegen alle besluiten van hogerhand in, een meerjarenplan zonder enige vorm van burgerinspraak. Gebrek aan tijd mag hier geen rol spelen! Gewoon even anders denken en doen!

 • Aanvullende agendapunten: En dan mocht Johan Danen het toegevoegde punt inleiden. De installatie van een “overlegplatform voor klimaatadvies” werd zoals verwacht van tafel geveegd. Geen discussie, geen gelegenheid voor de aanwezige gemeenteraadsleden om over het voorstel even te brainstormen! Gewoonweg na een hele boterham uitleg van de bevoegde schepen was er de stemming, en weg was het voorstel.
  En ter attentie van de aandachtige luisteraar en/of lezer. Het aangehaalde gemeenteraadsverslag was inderdaad met een foute dag weergegeven, zoals de bevoegde schepen opmerkte. Echter, en waar de schepen over heen heeft gelezen: er was wel degelijk sprake om een werkgroep op te richtenHier kan je het bewuste verslag lezen, het punt waarop dit bijkomende agendapunt betrekking heeft staat op p 17.
  Een voorstel van de oppositie goedkeuren, of echt al eens ruimte maken voor een echte dialoog, dat zou pas echt een trendbreuk zijn! Dat zou pas echt getuigen van een nieuwe politieke cultuur. Maar daarvoor zullen we net zoals de weggebruikers aan de spoorovergang aan de Lambertuslaan: geduld moeten hebben.

  Eigenlijk is dit een gemiste kans om vorm te geven aan burgerparticipatie vanuit een brede betrokkenheid van belanghebbenden.

Nog een tip voor burgers die zelf een vraag stellen tijdens de gemeenteraad: HET MAG! Gewoon voldoende aandringen en dan geeft de voorzitter je wel het woord. Misschien zou het verstandiger zijn om het huishoudelijk reglement aan te passen en het burgerkwartiertje terug invoeren.

Gewoonweg mijn ervaringen van een avondje gemeenteraad, net zoals de leden van de meerderheid, braaf stil zitten, maar dan in de burgertribune.

Wil jij volgende keer mee met Groen de agenda van de komende gemeenteraad bespreken? Dat kan tijdens onze open fractievergaderingen, telkens op zondagvoormiddag, voorafgaand aan de gemeenteraad. Meld je hier aan en we houden je op de hoogte.

Tot een volgende, 

Bert Verleysen | voorzitter Groen Bilzen