Johan Danen - lijsttrekker

14 Juli 2018

Johan Danen - lijsttrekker

Op zondagmiddag 1 juli duidde de algemene vergadering van Groen Bilzen Johan Danen unaniem aan als lijsttrekker. Tijdens deze vergadering zei Marinette over Johan: "Ik ken Johan als iemand die leergierig is, kritisch, loyaal, stabiel en betrouwbaar. Het valt me op hoe goed hij zich kan inwerken in nieuwe dossiers, hoe hij hoofd- van bijzaken kan onderscheiden en er begrijpelijk over communiceert.“    

Johan Danen zelf aan het woord: "Elke week zijn we in een woonkern te gast en luisteren we naar de verhalen van de burger. Van daaruit distilleerden we ons programma. Groen Bilzen zet in op een eerlijker, gezonder en menselijker beleid."

Centraal in de campagne staan verkeersveiligheid, betaalbaar wonen, de aanpak van zwerfvuil, leegstand en verkrotting. Zo wil Groen Bilzen elke woonkern op een fietsveilige manier met elkaar verbinden zodat fietsen veiliger en logischer wordt.

"Ook willen we de burger meer betrekken bij het beleid" aldus nog Johan Danen.

Tenslotte geeft Johan aan dat hij gangmaker wil zijn voor Bilzen, met een koplopersmentaliteit: "Niet constant bezig zijn met de waan van de dag, maar vooruit kijken en ernaar handelen. Ook in Bilzen zorgen vergrijzing, verarming, verkleuring en opwarming ervoor dat we nieuwe antwoorden moeten vinden."