De kerk in het midden

09 September 2021

De kerk in het midden

De kerk in het midden, of toch niet? Afgelopen gemeenteraadsvergadering kwam Johan Danen van Groen Bilzen met een bijkomend voorstel rond de kerk van Merem. Reeds herhaaldelijk heeft Groen Bilzen voorgesteld om de uitdagingen rond een globaal kerkenplan niet blijvend voor zich uit te schuiven. De huidige meerderheid zegt dat ze niet-bevoegd is, maar ondertussen werkt men op aan verschillende constructies, naast de betrokken burgers door. Het beleid zegt zich niet te moeien! Maar in de verschillende parochies (oa Mopertingen en Merem) laten burgers zien dat zij zich wel willen moeien in de bestemming van hun kerk.  Maar ja, het stedelijk beleid is inderdaad niet-bevoegd. Het gevolg van dergelijk uitstel is dat her en der, bij gebrek aan echte transparantie, het kerkverhaal een apart leven begint te leiden en men niet komt tot een echt gesprek. In Merem leidt dit momenteel tot een ingegraven stellingenoorlog waarbij er geen enkele betrokkene nog gelukkig is.

Het voorstel van Groen Bilzen was vooral een oproep om echt in gesprek te gaan met daarbij een professionele bemiddelaar.
Op deze manier brengt men de verschillende betrokkenen samen rond de uitdagingen: Welke oplossing willen wij voor de kerk als gemeenschapsgebouw? Wat zouden wij willen? Wat is hier haalbaar en wat is niet haalbaar? Wat is de beste weg waar we samen kunnen aan timmeren om dit waar te maken?

Helaas, driemaal helaas, de tussenkomst vanuit het College van Burgemeester en Schepen was vooral een verhitte en gefrustreerde reactie op de uitzending van TVl rond het agendapunt. Door deze reactie op de uitzending in plaats van in te gaan op het agendapunt, kreeg een echt gesprek over de grond van de zaak geen kans.

Het beleid in Bilzen blijft vanuit haar eigen visie, vanuit haar heilige graal van het eigen-groot-gelijk, vasthouden aan “Wij beslissen vóór de burgers, omdat wij als geen ander weten wat het beste is voor de inwoners.” Later mogen de burgers dan de randjes inkleuren.
Dat gebeurt ook met andere projecten, denk aan het Edelhof in Munsterbilzen. Dit zal ook met de kerk van Merem gebeuren.

Het is een gemiste kans voor het beleid om proactief en transparant met de inwoners in gesprek te gaan. Een gemiste kans om dan samen te werken aan een heus project waar én de school én de andere inwoners beter mee zijn.

Als men uit die stellingen komt, dan pas is een echt gesprek mogelijk! Dan komt men tot een breed gedragen oplossing waarbij iedereen zich zal engageren! Dat wordt duidelijk aangetoond door heel wat andere projecten, o.m. van de provincie Limburg in het project Dorp aan Zet.

Maar een positief noot aan deze discussie, die meer roepen was dan een echt samen denken: dankzij deze discussie heeft het college van burgemeester en schepenen eindelijk ingezien dat men proactief moet werk maken van een kerkenplan en niet afwachten tot de gebouwen straks leeg komen te staan en verder verloedert. Het overleg hierover wordt in het vooruitzicht gesteld.

Met Groen Bilzen kiezen wij niet voor een beleid VOOR de burgers, zodat de kiezers achteraf kunnen zeggen “kijk wat moois wij gekregen hebben” (weliswaar van ons eigen centen).

Met Groen Bilzen kiezen we voor een beleid MET de burgers, zodat die achteraf kunnen zeggen “kijk wat wij samen gedaan maken met onze straat, gehucht of dorp.”