Een kunstenaarsconvenant

02 Maart 2020

Een kunstenaarsconvenant

Uit oude, maar ook meer recente geschiedenis weten we dat bij polariserende tegenstellingen in de samenleving de kunstenaars bekeken worden met een scheef oog. Maar kunstenaars laten ziendat de werkelijkheid nooit zo maar dé werkelijkheid is. Juist daarom zijn kunstenaars waardevol: zij zoeken andere grenzen op en zijn kritisch voor alles en iedereen. Vanuit Vlaanderen wordt zwaarbespaard op kunstprojecten. Dit geeft de kans om lokaal echt het verschil te maken. Bovendien, Bilzen kent een traditie voor nieuwe dingen. JAZZ BILZENDit was meer dan zo maar een festival. Het was een vrijruimte voor kunstenaars om te experimenteren vanuit de muziek. Wij zien dat deze periode opnieuw bron van inspiratie is: lokale brouwers gaan aan de slag met een nieuw bier en vooral: het hele verhaal rond Jazz Bilzen herleeft. KUNSTENAARSCONVENANT?Het beleid in Bilzen kan ambitieus zijn door ruimte vrij te maken voor jonge kunstenaars om te experimenteren. Soms willen beginnende kunstenaars niet met een handje meegenomen worden in een mooie academie. Sommigen willen op een andere manier experimenteren! Van Bilzen een unieke kweekvijver voor beginnende kunstenaars maken; dat zou pas echt ambitieus zijn. Groen Bilzen stelt voor om samen met de kunstenaars in gesprek te gaan en zo nieuwe dingen mogelijk te maken vanuit een convenant met de kunstenaars zelf. Lees hier het volledig voorstel zoals door Groen Bilzen voorgesteld op de gemeenteraad van 03/03/2020.    

Bijkomend punt voor gemeenteraad van 3 maart 2020
Voorstel Groen Bilzen: een kunstenaarsconvenant ter ondersteuning beginnende en niet-georganiseerde kunstenaars.


MOTIVERING

Naar aanleiding van het schrappen door de huidige Vlaamse Regering van 60% van de projectsubsidie in de cultuur sector is er vooral voor beginnende kunstenaars een behoefte tot ondersteuning in hun creatief werk.

Bilzen heeft al een mooi aanbod cultuurondersteuning voor de lokale socio-culturele verenigingen en beginnende pop-bands. Nochtans voor de gewone beginnende acteurs, theatermakers en andere podiumkunstenaars en bij uitbreiding alle kunstenaars, maar vooral de niet-georganiseerde kunstenaars is er geen platform waar zij in Bilzen terecht kunnen. Vandaar dat deze mensen vaak ook wegtrekken naar steden zoals Antwerpen, Gent en Brussel. Talent is er genoeg in Bilzen en omgeving. Met ‘Theater Filet Puur’ en alle andere plaatselijke toneelgezelschappen is er een perfecte kweekvijver voor talent. Maar wie een stapje hoger wil moet uitwijken.

Stad Bilzen kan deze mensen steunen en een kans geven om hier ook verder te groeien. Op cultuur gebied is Limburg niet voor niets een woestijn in Vlaanderen. Stad Bilzen kan hier een voortrekkersrol betekenen. De lacune die er nu ervaren wordt is een wake-up call om inventief te investeren in beginnend talent, en dit naar het voorbeeld van bijvoorbeeld Brussel, Gent en een aantal andere steden.


BESLUIT

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om een kunstenaarsconvenant op te maken, specifiek gericht op de ondersteuning van beginnende en niet-georganiseerde kunstenaars. Bij deze kunstenaarsconvenant is het belangrijk om samen met de cultuurraad te zoeken naar een participatief proces om de kunstenaars en vooral de niet-georganiseerde kunstenaars te betrekken.

Naast de mogelijkheden voor een ondersteuning van beginnende kunstenaars in het algemeen en de podiumkunstenaar in het bijzonder omvat de kunstenaarsconvenant vooral een uitnodiging aan deze kunstenaars om van Bilzen de kunstenaarsstad te maken, als een kweekvijver voor beginnend podiumtalent. Coproducties opzetten is een van de vele mogelijkheden.

Verder beschrijft deze kunstenaarsconvenant ook de mogelijkheden om op uren dat er geen gewone bezetting is, de lokalen en polyvalente zalen van CC De Kimpel en zalen in de deelgemeenten ter beschikking te stellen voor vrije podium activiteiten van beginnende, en vooral niet-georganiseerde kunstenaars.