Terugbetaling kosten bij lekkende mazouttanks

24 Juni 2022

Terugbetaling kosten bij lekkende mazouttanks

Bijkomend agendapunt voor de gemeenteraad van 7 juni: Bekendmaking van de mogelijkheid om stookolieverontreiniging te melden en vervolgens terugbetaald te krijgen

Toelichting

Net zoals in alle andere Vlaamse gemeenten, verwarmen vele Bilzenaren met stookolie. Op zich geen probleem, ware het niet dat in een beperkt aantal gevallen de bijhorende stookolietank lekt. Het gevolg is dat de bodem verontreinigd geraakt, met gigantische saneringskosten als gevolg.

Vandaag is daarvoor een oplossing. Zelfs met terugwerkende kracht.

De brandstoffensector richtte Promaz op. Dat is een initiatief van de brandstoffensector, vertegenwoordigd door Energia , Brafco en Informazout. Het is een fonds dat erkend is door de overheid en dat financieel en/of operationeel tussenkomt bij de sanering van bodemverontreinigingen. Die verontreinigingen zijn - zoals hierboven geschetst - ontstaan door lekkende mazouttanks en/of -leidingen, die gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen mét of zonder woonfunctie.

Wie te maken kreeg of krijgt met een verontreinigde bodem door een lekkende tank, heeft nu 3 jaar de tijd om een aanvraag tot vergoeding in te dienen.

Vandaag zien we dat er nog maar weinig burgers een aanvraag indienden, wat ons laat vermoeden dat het fonds onvoldoende bekend is. Dit terwijl Promaz een oplossing voorziet voor problemen waar burgers tot nogtoe radeloos van werden.


Besluit
De stad Bilzen communiceert naar eigen inzicht over Promaz en de mogelijkheden die dit fonds voorziet.

 


Vraag hier meer inlichtingen over lekkende mazouttanks.