milieudienst, nieuwe kansen

30 Mei 2019

milieudienst, nieuwe kansen

De gemeentelijke milieudienst moet op een betekenisvolle manier versterkt worden voor een klantgerichte uitvoering van haar takenpakket en dienstbetoon aan de burger. Daniel Balcer: "Het uitwerken en nakomen van een consistent klimaatbeleid en het aanpakken van milieuinbreuken moeten met hoogdringendheid in daden gesteld worden."