30 mei 2019

milieudienst, nieuwe kansen

De gemeentelijke milieudienst moet op een betekenisvolle manier versterkt worden voor een klantgerichte uitvoering van haar takenpakket en dienstbetoon aan de burger.

Daniel Balcer: "Het uitwerken en nakomen van een consistent klimaatbeleid en het aanpakken van milieuinbreuken moeten met hoogdringendheid in daden gesteld worden."