mobiliteit

Een dikke duim voor het fietsbeleid van Bilzen

Een dikke duim voor het stadsbestuur van Bilzen dat nu echt werk maakt van een fietsbeleid!

Met de realisatie aan de kruising Heesveld, Eikerweg en Twaalfbunderweg bewijst het stadsbestuur dat een goed fietsbeleid een hefboom kan zijn voor het samen sporen van een goede mobiliteit met leefbare woonkernen.

Met Groen Bilzen kunnen wij dit alleen maar toejuichen!


 

 • Een dikke duim voor het fietsbeleid van Bilzen

  Een dikke duim voor het stadsbestuur van Bilzen dat nu echt werk maakt van een fietsbeleid!

  Met de realisatie aan de kruising Heesveld, Eikerweg en Twaalfbunderweg bewijst het stadsbestuur dat een goed fietsbeleid een hefboom kan zijn voor het samen sporen van een goede mobiliteit met leefbare woonkernen.

  Met Groen Bilzen kunnen wij dit alleen maar toejuichen!


   

 • Een fietsvriendelijk beleid

  Het uitgangspunt is de fiets als volwaardig vervoersmiddel. Meer nog, de fiets is de opstap voor een brede bevolkingsgroep om te deel te nemen aan het sociale leven verder dan de eigen straat. Het is dan ook een belangrijke taak van het beleid om de fiets als de norm te zien binnen een lokaal mobiliteitsplan.

  Een mobiliteitsbeleid is pas fietsvriendelijk als de fiets de basisschakel vormt tussen de andere vervoersmiddelen. Dit gaat verder dan de aanleg en het beheer van fietspaden. Het is een geheel aan maatregelen die het gebruik van de fiets mogelijk maken en aanmoedigen. Het is een beleid dat de fietser echt omarmt en in de watten legt.

 • fiets centraal

  De fiets is het speerpunt bij uitstek in ons plan voor het Bilzen van morgen.

  Groen Bilzen gaat voor een fietsnetwerk over de hele gemeente, waarbij je van elke woonkern veilig naar de andere kan fietsen.

  Op deze manier kunnen kinderen en jongeren veilig naar school fietsen en worden schoolomgevingen veiliger.

  Daarnaast blijven wij in Bilzen staan achter het STOP-principe: Stappers, Trappers en Openbaar vervoer krijgen bij ons voorrang op Privaatverkeer zoals auto’s.

  Dit verlaagt het aantal verkeersslachtoffers en de hoeveelheid uitlaatgassen.

  We willen het sluipverkeer afremmen en mensen stimuleren om anders naar hun vervoer te gaan kijken.