na het bezwaar

03 Januari 2019

na het bezwaar

Groen Bilzen heeft beslist om bij de Raad van State geen bezwaar aan te tekenen tegen de uitspraak van de Raad van Verkiezingsbetwistingen. Groen Bilzen acht een procedure bij de Raad van State in deze fase niet meer zinvol omdat de enorme inspanningen hiervoor geen zekerheid geven op een eerlijke hertelling. Groen Bilzen kiest ervoor om deze energie steken in een actieve rol binnen en buiten de gemeenteraad en zo te werken aan een beleid dat zorgt voor een andere politieke cultuur, ver weg van de oude vertrouwde achterkamerpolitiek.

Samen met heel veel anderen stelt Groen Bilzen vast dat het voor de meerderheid van Bilzenaren onbegrijpelijk is dat de Raad van Verkiezingsbetwistingen de vraag voor hertelling verwerpt. Deze verwerping zorgt voor een nog groter gevoel dat politiek een circus is, ver weg van de burger.

Verder begrijpt Groen Bilzen de houding van de stad Bilzen niet. De stad beweert op te komen voor de vele vrijwilligers die hielpen bij de kiesverrichtingen, sommigen met familiale banden met de meerderheid. Voor alle duidelijkheid: de vrijwilligers worden door ons absoluut niet geviseerd! Nu kiest de stad niet voor het beschermen van de vrijwilliger, maar voor het veilig afschermen van de eigen meerderheid. Een stad die in deze zaak eerder neutraal moet zijn, heeft er alle belang bij dat de verkiezingsuitslag zonder enige twijfel een juiste weergave is van de verkiezingen. De stad kiest er zo voor om de onzekerheid over de verkiezingsuitslag te laten bestaan.

Binnen en buiten de gemeenteraad zal Groen Bilzen blijven ijveren voor een andere politieke cultuur. Enkel door een brede betrokkenheid van burgers en echte vrijwilligers wordt het mogelijk de schemerige achterkamerpolitiek te doorbreken naar een echt partnerschap tussen burger en beleid. Daar zal Groen Bilzen de komende jaren aan werken, samen met alle Bilzenaren. Dat is onze grootste wens!