Een politiek van nabijheid

14 Juli 2018

Een politiek van nabijheid

Het politiek apparaat binnen de stad verwijst naar de democratisch verkozen politici, de leden van de gemeenteraad. Als democratisch verkozenen geven zij richting aan het beleid van de stad, aangestuurd vanuit het college van burgemeester en schepenen. Groen Bilzen beschouwt dit politiek apparaat als de gangmaker voor het Bilzen van morgen. Johan Danen: "De rol van de burgemeester is een voortrekkersrol: niet constant bezig zijn met de waan van de dag, maar vooruit kijken en ernaar handelen. Ook in Bilzen zorgen vergrijzing, verarming, verkleuring en opwarming ervoor dat we nieuwe antwoorden moeten vinden." De groene draad in die beleidsomslag heet verbinding. Als gangmaker in het beleid en met Johan in een voortrekkersrol, engageert Groen Bilzen zich voor een politiek die alle betrokkenen verbindt: vanuit de rijke diversiteit op weg naar een duurzaam Bilzen van morgen, dat menselijker, eerlijker en gezonder is. Beleidsmakers trekken zich niet langer terug om te babbelen over de burgers, maar in de nieuwe politieke cultuur zijn de burgers de eerste experts in het lokaal beleid. Niet over burgers babbelen, maar met burgers!  

Dit is een engagement voor een beleid, op basis van partnerschap, gebouwd op basis van kwaliteitsvolle relaties

  • met eigen medewerkers als een krachtig bedrijf Bilzen
  • met de burgers als experts en direct belanghebbenden
  • met buurt-, wijk- en dorpsverenigingen als lokale embryo’s van gemeenschapsvorming
  • met socio-culturele organisaties als levendige ontmoetingsplekken

Deze verschillende partners werken samen in een lerend netwerk, gefaciliteerd door het beleid en met een professionele ondersteuning vanuit de administratie. Dit vraagt ruimte om te experimenteren binnen een voortdurende wisselwerking tussen een representatieve democratie, waar het wettelijk voorzien is en de participatieve democratie met geëngageerde burgers, waar het mogelijk is.

 


beleidskeuze

beleidskeuzes:

  • Naast het democratisch verkozen apparaat (gemeenteraad) moet ruimte gemaakt worden voor lokale dorps- en wijkraden met vrijwilligers. Dit kan in hechte samenwerking met middenveldorganisaties en gemeentelijke diensten.
  • Voor buurten en wijken met een werking van geëngageerde inwoners, moet het beleid buurtbudgetten ter beschikking stellen zodat bewoners zelf kunnen beslissen over de inrichting en werking van hun buurt en wijk.
  • Betrekken van gemeentelijke adviesraden in het beleid; meer dan een formele structuur moeten de gemeentelijke adviesraden echte inspraak in het beleid krijgen.