Naar een buurt op mensenmaat in 2022

Naar een buurt op mensenmaat in 2022

Beste vrienden,   Ik wens jullie een gelukkig, gezond en voorspoedig 2022 toe! Wat jullie gelukkig maakt, is niet voor iedereen hetzelfde.   Wat ik wel gemerkt heb, is dat voor velen betekenisvolle ontmoetingen een bron van geluk, inspiratie en energie kunnen zijn. Velen vinden die ontmoetingen in het vrijwilligerswerk. Het valt me op dat vrijwilligers – of ze nu eten en kleren verzamelen voor een armoedevereniging, actief zijn in het vaccinatiecentrum of leiding geven in de jeugdbeweging – altijd blijgezind zijn en positief ingesteld. Dat is toch hoe ik me hen herinner. Zou dat te maken kunnen hebben met die betekenisvolle ontmoetingen? Daarnaast genieten velen van ‘buiten komen’. Een wandeling of fietstocht in de natuur, of onderweg naar een terrasje, een vriend of een dorpscafé, doet zo’n deugd.   Ik besef ten volle dat die ontmoetingen, goed gezelschap of wandelingen en fietstochten niet voor iedereen weggelegd zijn. Met buurten op mensenmaat kunnen we daar wel zicht op krijgen, en wie het moeilijk heeft proberen te helpen.   Als we daar eens ons beste voornemen van 2022 voor maken?   Warme groet, Johan Danen | Vlaams volksvertegenwoordiger