partnerschap beleid - administratie - burgers

20 Oktober 2018

partnerschap beleid - administratie - burgers

Voorstel: experimenteren met lerende netwerken gericht op een krachtige dialoog tussen alle partners in samen-stad-maken.  

Gemeente maken, doen we samen. We genieten van dezelfde zon of worden nat van dezelfde regen. Wij vertellen er aan mekaar onze verhalen, onze stoere en droevige verhalen, onze plannen en dromen voor de toekomst.
Luisteren naar die verhalen, dat is het doe-woord, zeker in de politiek, zeker in de lokale politiek.

Met deze verhalen kunnen we samen met anderen aan de slag gaan om de straat, de buurt, het dorp en de stad te maken tot een plek van iedereen. Het begint bij mensen die onderling samen dingen doen, burgers en beleid die samen de handen uit de mouwen steken, medewerkers en vrijwilligers die het beste van zichzelf geven voor het Bilzen van morgen.

In de gemeente van de toekomst maakt het beleid de verbinding met

  • lokale burgerinitiatieven en wijkcomités waar mensen elkaar vinden
  • met socio-culturele organisaties die buurten en dorpen doen bruisen,
  • met ondernemers die zorgen voor lokale werkgelegenheid
  • met zorginstellingen die zorgbehoevenden omringen
  • met eigen medewerkers
  • en iedereen die zich betrokken wil voelen

Het is de taak van het beleid alert te zijn voor alle mogelijkheden om die verbindingen te maken. Die uitdaging van verbinding durven aangaan maakt het verschil voor een beleid van morgen!

Betrokkenheid is het doe-woord voor onderwijs en ondernemen, huisvesting en stadsontwikkeling, sociale dienstverlening en infrastructuur, veiligheid en mobiliteit, sport en cultuur, het verenigingsleven en alle andere beleidsdomeinen van Bilzen.

Om de dialoog tussen alle betrokkenen te versterken is er behoefte om te experimenteren in professioneel ondersteunde lerende netwerken, waar betrokkenen mekaar vinden in een echt partnerschap rond voorliggende uitdagingen. Het beleid zal investeren in dit soort lerende netwerken zodat burgers, administratie en beleid in een optimale setting vorm geven aan dit partnerschap in stad maken.

Een eerste stap om deze burgerbetrokkenheid waar te maken is binnen de beleidsdomeinen een nieuwe bevoegdheid toevoegen: "een schepen van burgerparticipatie". Teken hier de petitie voor de eis van een schepen voor burgerparticipatie.

Wat is jouw voorstel voor een sterkere verbinding tussen burgers en beleid? Laat het ons hier weten.