Peterschap over parken en pleintjes.

09 Juni 2019

Peterschap over parken en pleintjes.

 Hoe kunnen we een beter beheer krijgen van bomen, pleintjes, plantsoenen en kleine landschapselementen?


Neen, we moeten dit niet allemaal overlaten aan de groendienst.

Laten we hier werken met lokale peterschapsinitiatieven zodat de burger er mee aan de slag kan en waar nodig gefaciliteerd wordt door het bestuur.

Een eigen verantwoordelijkheid levert niet enkel betere resultaten maar ook een sociale waardering.