04 okt 2018

René Vandebroek (25)

Tijd voor een andere kijk op de samenleving en politiek

leeftijd: 68 jaar
beroep: gepensioneerd
woonplaats: Beverst

opleiding: bouwkundig en technisch tekenen, kunstacademie

papa van Bieke, Joris & Lore

lid van imkerbond De Zonnebie

houdt van tekenen, dieren en zijn hof

gaat voor de natuur en een eerlijker beleid

motto: Tijd voor een andere kijk op de samenleving en politiek!  Ik wil me inzetten voor het behoud van de natuur, en voor een eerlijk, menselijk en gezond beleid. Het is prima dat Groen er is om controle uit te oefenen op wat het beleid uitspookt met onze leefomgeving.

Waarom voor mij kiezen: Als je voor mij kiest, kies je niet voor anderen! :-) 
Als je voor mij kiest, kies je ervoor om een andere visie in de politiek te brengen, een andere kijk op de wereld. Ik geloof dat onze samenleving en ook de politiek dat nodig hebben!

Dit wil ik ook nog kwijt: Ik ben verontwaardigd omdat ik veel eigendom (gronden) ben kwijtgeraakt - zonder enige compensatie - aan oa verkaveling Vogelsang in Beverst. De verkaveling Vogelzang wordt gerealiseerd door privéontwikkelaars op de percelen die achter mijn woning liggen. Ik wilde nog graag een paard in mijn weiden houden, maar dat kan dus niet meer. Die weiden ben ik voorgoed kwijt.
Maar ik ben vooral teleurgesteld in de communicatie - of beter het gebrek er aan- die er omtrent dit project werd gevoerd in mijn buurt. Wij werden verkeerd of niet ingelicht, en dat is onrechtvaardig! Dat kan anders, dat MOET anders.
Burgers zijn niet minder waard en hebben niet minder rechten dan politici of rijke projectontwikkelaars! Politici moeten ons vertegenwoordigen, niet ons bestelen!!


Informatie Vogelsang: Het gebied, liggende achter de Laarstraat in Beverst heeft een oppervlakte van ruim 5 hectare. Het overgrote deel van de verkaveling is voorbehouden voor residentiële open bebouwingen (44 kavels). Verder worden twee halfopen kavels en een gesloten kavel voorzien. Daarnaast worden twee bouwkavels voorbehouden voor de uitbreiding van het bestaande rusthuis aan de Blindestraat.