ruimtelijk structuurplan bilzen

04 Juni 2019

ruimtelijk structuurplan bilzen

Het Ruimtelijk Structuurplan Bilzen? Hallo? Wablieft?

Het Ruimtelijk Structuurplan Bilzen? Hallo? Wablieft?

Ja hoor, Bilzen heeft er één en die dateert al van 2006 maar wie weet dat nog? Ieder geval was toen het kernthema het behoud van de open ruimte en liefst op termijn nog wat meer open ruimte.

We weten allemaal dat dankzij het beleid van de afgelopen jaren het in Bilzen net de andere weg opgegaan is door bouwpromotoren ongebreideld hun gang te laten gaan met enkel lucratieve doelen voor zichzelf. 

Terwijl ik dit schrijf worden in achterkamers grootse bouwprojecten, en niet alleen woningen, besproken en afgeklopt voor de komende periode. Is het dit wat we willen? Neen!

Bouwprojecten moeten hoe dan ook omstandig en transparant getoetst worden aan de werkelijke behoeften en de ruimtelijke context. Meer dan ooit is het noodzakelijk dat ontwerpers vandaag ook ruime aandacht geven aan de betekenisvolle invulling van de ruimte tussen de gebouwen afgestemd op het wonen en werken van vandaag, dat zijn de plekken waar de echte zuurstof wordt ontwikkeld voor de samenleving!  

#hetkananders #groenwerkt