speerpunten voor morgen

15 Juli 2018

speerpunten voor morgen

#imagineBILZEN2020 gaat over alle mogelijk beleidsdomeinen van de samenleving. Groen Bilzen kiest binnen dit brede werkveld een aantal belangrijke speerpunten waar de samenwerking tussen burgers en beleid het verschil voor morgen kan maken. Dit zal de basis zijn voor een inclusief kansrijk beleid, transparant en eerlijk! Naast de democratisch verkozen gemeenteraad, maakt het beleid ruimte voor "dorps- en wijkraden" waar geëngageerde burgers de mogelijkheid krijgen om zelf hun leefomgeving in te richten. Hiervoor maakt het beleid budgetten vrij. "Het beleid en de burger vormt een partnerschap in stadmaken. Nu moeten dorpen, buurten en wijken de mogelijkheid krijgen om zelf hun leefomgeving in te richten".


De onderstaande speerpunten zijn enkele vooruitgeschoven aandachtspunten die Groen Bilzen breed wil binnenbrengen in het beleid van morgen. Uit verschillende bankbabbels, uit de verschillende ontmoetingen met organisaties, uit enkele interessante e-mails hebben we toch heel wat ideeën kunnen verzamelen. De komende periode werken we deze ideeën wat concreter uit.

Dorp, buurt, straat en plein staan centraal in een beleid dat betrokken is op burgers. Groen Bilzen kiest resoluut voor een beleid kortbij, de groene draad in de politieke vernieuwing. Bij elke beleidsbeslissing is de vraag: Hoe betrekken wij de burger bij deze beslissing en hoe kunnen we de burger betrekken bij de uitvoering ervan? Lees hier meer over deze nabij-politiek.

Enkele speerpunten ter inspiratie voor het beleid van morgen:

 

  • Lokaal ondernemerschap: de zuurstof voor Bilzen, de dorpen en buurten. Hierbij creëert het beleid ruimte om te experimenteren met nieuwe winkelvormen. Zodat iedereen dichtbij kan werken en winkelen.

 

 

  • Zwerfvuil: de barometer voor respect voor buurt en milieu. Het beleid gaat voor een eerlijke verdeling van de kosten. Zodat we ons niet ergeren aan elkaars afval.

 

 

  • Aanpak van armoede in Bilzerse gezinnen, vanuit een sterk sociaal netwerk. Het beleid gebruikt lokale hefhomen, met kansen op ontplooiing voor iedereen. Zodat minder kinderen in armoede moeten leven!

 

Lees meer over deze speerpunten.