15 jul 2018

speerpunten voor morgen

#imagineBILZEN2020 gaat over alle mogelijk beleidsdomeinen van de samenleving. Groen Bilzen kiest binnen dit brede werkveld 6 speerpunten waar de samenwerking tussen burgers en beleid het verschil voor morgen kan maken.

Dit zijn de vooruitgeschoven aandachtspunten die Groen Bilzen breed wil binnenbrengen in het beleid van morgen. Uit verschillende bankbabbels, uit de verschillende ontmoetingen met organisaties, uit enkele interessante e-mails hebben we toch heel wat ideeën kunnen verzamelen. De komende periode werken we deze ideeën wat concreter uit.

Dorp, buurt, straat en plein staan centraal in een beleid dat betrokken is op burgers. Groen Bilzen kiest resoluut voor een beleid kortbij, de groene draad in de politieke vernieuwing. Bij elke beleidsbeslissing is de vraag: Hoe betrekken wij de burger bij deze beslissing en hoe kunnen we de burger betrekken bij de uitvoering ervan? Lees hier meer over deze nabij-politiek.

Vanuit onderstaande speerpunten 

>> de fietser: de zwakke weggebruiker terug een plaats geven in een breder mobiliteitsplan

>> lokaal ondernemerschap: de zuurstof voor Bilzen, de dorpen en buurten

>> wonen: een warme thuis voor iedereen

>> zwerfvuil: de barometer voor respect voor buurt en milieu

>> bomen, bossen en parken: de groene long voor Bilzen

>> een inclusief beleid: transparant en eerlijk als bron voor een kansrijk beleid

 

Verzamelde speerpunten.