Stationsgebouw terug bestemmen voor gebruikers van openbaar vervoer

30 Juni 2020

Stationsgebouw terug bestemmen voor gebruikers van openbaar vervoer

Sedert 1 juli 2015 staat het station van Bilzen leeg, terwijl de reizigers letterlijk in de kou blijven staan. Groen Bilzen heeft vanaf dag 1 geijverd om dit gebouw klaar te maken voor de reizigers. Het stationsgebouw biedt enorm veel kansen om op een veelzijdige manier te gebruiken. Lees hier meer over deze mogelijkheden.   Hieronder het bijkomend agendapunt voor de gemeenteraad van 7 juli 2020.    

Gelet op

  • de erkenning van het stationsgebouw als bouwkundig erfgoed sedert 01 februari 2018
  • de sluiting van alle publieksfunctie van het stationsgebouw sedert 1 juli 2015
  • het gemis aan allerhande reizigersfaciliteiten voor gebruikers van openbaar vervoer zoals toilet, degelijke reizigers info, weersbestendige wachtplaatsen
  • de vele mogelijkheden voor een concrete invulling ten behoeve van gebruikers van openbaar vervoer

 

besluit de gemeenteraad om opdracht te geven aan het schepencollege om samen met de voltallige gemeenteraad de krachten te bundelen om het stationsgebouw opnieuw een publieke bestemming te geven. Door een dergelijke engagement geven we terug brede faciliteiten aan de Bilzerse gebruikers van openbaar vervoer en zorgen we tegelijk voor een onthaalvriendelijke toegangspoort voor bezoekers via het openbaar vervoer aan Bilzen.

 


 

Lees hier het beleidsplan van Groen Bilzen in verband met het station.