Toegankelijkheid is de zaak van iedereen, ook voor jou!

21 Juni 2019

Toegankelijkheid is de zaak van iedereen, ook voor jou!

Wil jij als burger met een beperking meewerken aan een betere toegankelijkheid van jouw stad, meld je dan aan voor de “Stedelijke Toegankelijkheid Adviesraad.” Volgende bijeenkomst is op 3 juli om 19.00 u in het Sociaal Huis! Meer informatie hieronder.


Als je in een gemeentelijke context spreekt van “een zaak van iedereen” dan is de weg er naar toe, de installatie van een “stedelijke adviesraad”. En ja, ook Bilzen kent ook een “Stedelijke Toegankelijkheid Adviesraad”.

De installatievergadering ervan was op 5 juni 2019, toevallig nog net voor de bijzondere verkiezingen.

Om de nodige ruchtbaarheid aan dit initiatief te geven heeft het beleid gedaan waar ze sterk in zijn: de pers bespelen. Alhoewel het beginuur voor de vergadering reeds voorbij was, moesten alle aanwezigen toch even geduld hebben, want eerst moest die belangrijke babbel tussen de initiatiefnemers en een journalist. Vervolgens moest iedereen  terug naar beneden en buiten voor het fotootje voor de krant - er waren binnen enkele weken toch verkiezingen en iedereen moest weten wat het beleid allemaal doet voor de burgers. Diane Van Hoof: "Dit was waarschijnlijk het belangrijkste moment van de installatievergadering."

De frustratie bij de aanwezige geëngageerde burgers steeg met de minuut.

Maar dan eindelijk de startvergadering, die begon met een 45-minuten-durende presentatie over toegankelijkheid en wat een ingehuurd gespecialiseerde firma daar kan voor doen. Daarna mochten de aanwezigen, een vijftal met een beperking, hun probleempunten aanhalen.

Burgerbetrokkenheid kan wel degelijk anders!

Als geëngageerde burger wil Diane Van Hoof dat meer mensen met een beperking betrokken worden bij dit belangrijk initiatief: “Een betere toegankelijkheid van een cultuurcentrum, van een sportcentrum, van openbare diensten in het algemeen is een must om als burger, vooral als een burger met een beperking, te kunnen participeren aan het sociaal-maatschappelijk leven in een stad.”

Diane: “Dus ben jijzelf of ken je iemand met een beperking, meld je aan voor deze belangrijke adviesraad.  Wij, mensen met een beperking, zijn de experts in deze materie. Wij kunnen Bilzen écht beter en breed-toegankelijker maken! Om te kunnen spreken over een adviesraad voor brede toegankelijkheid, moet je streven naar een goede doorsnede van mensen met diverse problemen en verspreid over alle dorpskernen van Bilzen. ”

Lees hier de beperkte informatie die hierover te vinden is bij de stad. Op de website van de stad is niet veel te vinden, terwijl participatie toch begint met informatie te geven.

Als je informatie uit eerste hand wil kan je hier via e-mail contact nemen met de contact persoon bij Groen Bilzen, Diane Van Hoof, zelf een geëngageerde  burger met een beperking. Je mag haar ook bellen voor een babbel op 0497 870 319. Haar oproep: “Alhoewel de verkiezingen voorbij zijn, laat ook nu jouw stem horen en kom mee schitteren in deze adviesraad!”