Een tewerkstellingsambtenaar tegen armoede

05 November 2019

Een tewerkstellingsambtenaar tegen armoede

Naar aanleiding van dag van verzet tegen armoede van 17/10, deed Johan Danen tijdens de gemeenteraad van 5/11/2019 namens Groen Bilzen een voorstel om het netwerk voor mensen in armoede te versterken met de aanstelling van een tewerkstellingsambtenaar.  

Als taakomschrijving stelde Johan Danen voor:

“Deze persoon is vooral een verbindingspersoon tussen de dienst economie, het sociaal huis en de verschillende organisaties met een link naar tewerkstelling, zoals VDAB, syndicaten, maar ook onderwijs, in het bijzonder de hogere jaren van technisch en beroepsonderwijs.

Hierbij is deze persoon het eerste aanspreekpunt voor de lokale ondernemers inzake alle mogelijke subsidiëringskanalen in verband met tewerkstelling, in het bijzonder met betrekking van tewerkstelling van personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Anderzijds is deze persoon ook het aanspreekpunt voor het sociaal huis om samen de mogelijkheden voor tewerkstelling van mensen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt.

Verder is de tewerkstellingsambtenaar ook de aangewezen persoon om op een bovenlokaal niveau, zoals bijvoorbeeld de zorgregio, de nodige contacten te leggen en zo te zorgen voor een afstemming van projecten met de omliggende gemeenten.”

Verder is de belangrijkste uitdaging voor deze ambtenaar om te werken aan een sterk tewerkstellingsnetwerk waar alle betrokkenen rond tewerkstelling mekaar vinden om samen de tewerkstellingsgraad in Bilzen te verhogen. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan organisaties en verenigingen als: VDAB, Open Thuis, tewerkstellingsondersteuners vanuit syndicaten, lokale professionele job-coachen en loopbaanbegeleiders, stagebegeleiders van laatstejaars middelbaar onderwijs (specifiek het technisch en beroepsonderwijs), begeleiders artikel 60, werkgeversorganisaties en iedereen die met tewerkstelling heeft te doen.

Alhoewel de meerderheid dit een goed voorstel vond, werd het toch weggestemd door de meerderheid. Benieuwd hoe de meerderheid wel werk gaat maken van werk! Wordt vervolgd!