unanimiteit troef

03 April 2019

unanimiteit troef

Zo kan het uiteraard ook: een agenda opmaken met enkel concrete voorstellen in verband met verkavelingen, verkeersreglementen en gebruiksovereenkomsten waarbij eigenlijk geen echte beleidskeuzes bij te pas komen. Dan krijg je uiteraard een vergadering met éénparigheid van stemmen. En het mag gezegd: van de wanorde van vorige vergadering viel er niets meer te merken. Je hebt leerlingen die vlug leren.

Wie dacht vuurwerk te krijgen op deze gemeenteraad, na uitspraken van de auditeur over de fouten bij de voorbije verkiezingen, was eraan voor de moeite. Behalve dat -ook al was het eerder een verspreking- sommige raadsleden collega’s uit de oppositie reeds als schepen aanspraken.

Voor de rest was er een grote éénparigheid over de partijen heen.
Er werd zelfs gesproken van een unicum in de geschiedenis. Bij de goedkeuring van de erfdienstbaarheid naar aanleiding van een bouwproject in Pijpenhof vroeg Groen-gemeenteraadslid Johan Danen via een amendement voor een bijkomende waarborg dat de bomen die er nu stonden ook maximaal zouden behouden blijven. Het amendement van Groen, vanuit de oppositie, werd unaniem aanvaard.
Hopelijk krijgen we in de toekomst meer van deze stemmingen, ook als het over echte beleidskeuzes gaat.

De zitting werd afgerond met een motie ten aanzien van de Vlaamse Overheid om geen eventuele kilometerheffing in te stellen voor personenauto’s uit Limburg. Iedereen gaat ermee akkoord dat een kilometerheffing een zware bijkomende kost betekent voor de Limburgse pendelaars, vooral omdat het aanbod van openbaar vervoer ondermaats is. De zogenaamde meerderheid verwerpt dergelijke moties richting hogere overheden altijd en dat was nu niet anders. De bevoegde schepen vond het zelfs nodig om het beleid van de Vlaamse overheid volmondig te steunen. Er was wel enige hilariteit toen deze schepen vroeg om op 26 mei voor hem te stemmen, dan zou hij zorgen dat die kilometerheffing voor Limburgers er niet kwam. Van verkiezingsbeloftes gesproken! Hij was blijkbaar even vergeten dat hij kandidaat was voor de federale kamer en niet voor het Vlaams parlement, bevoegd voor een eventuele beslissingen over een kilometerheffing.

Uiteraard werd na de vergadering uitgebreid gesproken over die uitspraak van de auditeur; met voorstanders voor nieuwe verkiezingen en uiteraard hevige tegenstanders. Hierover zal het laatste woord nog niet gesproken zijn.