veel gemompel zonder animo

04 September 2019

veel gemompel zonder animo

Op de publiekstribune bij de gemeenteraad van 03/09 heerste er zo een gevoel van “dit hebben we nog gezien” en “de show must go on”. Het enige probleem: er was eigenlijk geen show, nul komma nul animo op de tribune van de schepenen.  Er kon geen glimlach af, tenzij heel even bij een toch wat cynisch grapje van onze burgervader in repliek op Groen raadslid Johan Danen bij zijn vraag over burgerparticipatie: binnensmonds antwoordde onze eerste burger met een verborgen glimlach “de burger heeft toch zijn inspraak gehad op 16 juni”  … hihi …

 

De voorzitter deed het goed, hij hield de vergadering strak. Nu een discussie met 31 personen in handen houden is niet zo moeilijk als, buiten de 9 personen in de schepenloge, er van de raadsleden 13 gewoon braaf moeten zijn en opletten wanneer het stamhoofd vraagt om te stemmen, wat ze dan ook getrouw deden. Niets nieuws onder de zon.

Zoals verwacht werd het lijstje met aanstellingen van de afgevaardigden mooi afgewerkt, zonder verrassingen. Er werd plechtig beloofd dat de raad op geregelde tijdstippen, halfjaarlijks misschien wel, op de hoogte wordt gehouden van de werking van de verschillende clubjes. Benieuwd en in blijde verwachting.

Toch even zagen we een fiere schepen met een brede tanden-blote glimlach toen zij op een voorstel van de oppositie kon antwoorden dat zij nog steeds aan het wachten was op de brief van de gouverneur om te zeggen hoe en wanneer ze bomen kunnen planten. Maar Bilzen gaat niet wachten op die brief: Bilzen gaat dit jaar 40 (ja! veertig stuks!) klimaatbomen planten … O ja, en wat dacht je dat er gebeurde met het toegevoegd punt van de oppositie? Juist ja, braafjes weggestemd, want "het was voorbarig". Het werd nog niet eens in overweging genomen.

Dan de vraag van Groen raadslid Johan Danen om burgers te betrekken bij het groot aangekondigde meerjarenplan van de stad. Behalve dat de burger zijn stem heeft gehad op 16 juni, zal hij dus omwille van tijdsgebrek niet geraadpleegd worden. Vanuit Groen zeggen wij hier heel duidelijk: dit kan niet! Het Decreet Lokaal Bestuur zegt heel duidelijk dat er ruimte moet worden gemaakt voor burgerinspraak. Het getuigt van weinig inventiviteit, bijna gemakzucht, om niet de uitdaging aan te gaan om de burger echt te betrekken bij de opmaak van het meerjarenplan, zelfs op korte termijn!

Wordt vervolgd!

(O ja, wist je dat je de volledige gemeenteraad hier kan beluisteren.)