Ilona Hermans in Bangladesh

17 Augustus 2018

Ilona Hermans in Bangladesh

"Tijdens de Paasvakantie van 2017 verkende ik samen met een paar andere leerlingen van het HGI in Bilzen één van de armste landen te wereld met de fiets. We trokken naar Bangladesh. We maakten er kennis met de projecten van Banglabari, een vzw die mensen met microkredieten helpt om zelf een huis te kopen.    

Wij vondehet belangrijk om mee te gaan op deze inleefreis. Het is namelijk heel waardevol om anderculturen in de wereld te ontdekken. Via heinternet komdwereld bij ons binnen. Zelfervaren we dat hele bevolkingsgroepeodvluchzijn en naar ons land willen komen. Omdat allemaabetete begrijpen, vonden we het interessant om zelf te voelen hoe het leven aan de andere kant van de wereldbol is. Dan pas ondervind je dat ons leven hier niet zo vanzelfsprekend is. Je leert dat de plek op de aardbol waar je geboren wordt, bepalend is voor de kansen die je krijgt als jongere. Onze wereld houdt niet op aan onze grenzen. Als we daar aandacht voor hebben, kunnen we in de toekomst het verschik maken, hier én daar.

We reisden 10 dagen lang per fiets door het binnenland van Bangladesh, we luisterden er naar de verhalen van de mensen die er leven. Het was een uitdaging die niet stopte na 10 dagen, maar waar we hier in België verder mee aan de slag gingen."