klimaat-adviesraad

12 Juni 2019

klimaat-adviesraad

De uitdagingen rond het klimaat zijn te belangrijk om over te laten enkel aan een handje vol politici.

Als burger hebben wij het recht om voortdurend op de hoogte te worden gehouden van de geplande gemeentelijke klimaatdoelstellingen en de evolutie daarvan. Dit moet duidelijk intenser gecommuniceerd worden naar de bevolking.

Het klimaat gaat ons allen nú aan en is te belangrijk om uit te doven onder het mom van andere prioriteiten!

Daarom gaat Groen Bilzen voor een breed samengestelde adviesraad voor het klimaat, als een beleidsbreed platform waarbij burgers, ondernemers, landbouwers, scholen, middenveld-organisaties, natuur- en buurtverenigingen, specialisten, administratie en iedereen die zich betrokken voelt bij de klimaatuitdagingen mee aanschuift.