lokale munt tegen het zwerfvuil

01 Oktober 2018

lokale munt tegen het zwerfvuil

Zwerfvuil in de straten, langs fiets- en wandelroutes, langs glasbollen, enz... is een punt dat 95 % van onze mede stadsgenoten ergert!  

Naast de herziening van het afvalbeleid in Bilzen, staat de aanpak van het zwerfvuil hoog op het verlanglijstje van Groen Bilzen. Twee hefbomen heeft het beleid hiervoor in handen: de pakkans verhogen, met inzet van mobiele camera's en de boetes verhogen. Deze boetes moeten ook als een wederdienst voor de samenleving, zoals elders op deze website is beschreven.

Langs de andere kant, dienen mensen die correct sorteren ook een soort van beloning te krijgen, ook vrijwilligers die het zwerfvuil oprapen, sorteren en naar het containerpark voeren mogen gerust beloond worden voor hun inzet.

Wij denken aan het promoten van de lokale munt waarmee ze in ruil bij de verschillende, deelnemende, handelaars aankopen kunnen verrichten. En met deelnemende handelaars denken we vooral lokaal en niet aan de grote ketens. Een onderzoek naar de haalbaarheid en uitdagingen, staat hoog op de agenda van Groen Bilzen: samen met alle betrokkenen en in nauwe samenwerking met bestaande initiatieven (zoals de bijvooorbeeld de limbu) liggen hier nieuwe mogelijkheden.

Hierbij is vooral de uitdaging om te zorgen voor een breed draagveld zodat de lokale munt niet alleen enkel een snoepje voor een opgeraapt papiertje betekent, maar echt een hefboom voor nieuwe sociale verbindingen in de samenleving.