statiegeld

06 Juni 2019

statiegeld

De statiegeldalliantie, een drukkingsmiddel op het bevoegd beleid.

Namens Groen vragen wij de heroverweging van het negatief besluit van het vorig bestuur om deel uit te maken van de statiegeld alliantie; deze keuze was toen duidelijk eenzijdig politiek geïnspireerd.

Dat statiegeld op plastic flessen en blikjes werkt, bewijzen reeds 39 landen en regio’s waar het al ingevoerd is. De kosten voor invoering en handhaving van het systeem wegen niet op tegen de economische en maatschappelijke baten.