een klein verschil met grote gevolgen

19 Oktober 2018

een klein verschil met grote gevolgen

Bijna uit het niets en dan naar de gemeenteraadsverkiezingen stappen met een volledige lijst met 31 gewone maar sterk geëngageerde mensen. En dan op de dag van verkiezingen uitkomen met ruim 7,5% van de Bilzenaren die zeggen dat het tijd is voor een nieuwe politieke cultuur.

De hele zondagnamiddag gaven de verschillende media aan dat dit zich vertaalde in 2 zetels voor de gemeenteraad, tot het laatste telbureau binnenkwam, het was uiteindelijke toch 1 zetel. Afhankelijk van waar die stemmen zouden komen, gaat het om 3 tot 5 stemmen: 0,01% of 0,02% op 22418 geldige stemmen. Met een klein verschil zou Groen Bilzen het aantal zetels verdubbelen en bovendien de sleutel in handen hebben om mee de meerderheid te maken voor een echt nieuwe politieke cultuur.

Dan komen de getuigen af met verhalen over de telbureaus, verhalen die dan bevestigd worden door andere mensen in stembureaus. Dan hoor je dat de hoofdgetuige geen afschrift van het uiteindelijke PV meekreeg. Dan zie je op afzonderlijke PV’s dat er veel slordigheden zijn, dat er verschillen zijn in het aantal stembiljetten dat geteld werd in de stembureaus en het aantal dat geteld werd in de bijbehorende telbureaus. In sommige gevallen zelfs een verschil van meer dan honderd stembiljetten. Je ziet dat op verschillende PV’s van de telbureaus voortdurend doorhalingen zijn.

Dan stel je je toch vraagtekens of alles wel zorgvuldig is verlopen en of een en ander wel juist is geteld. Als je die verhalen vertelt aan anderen, dan hoor je maar één roep: "Vraag die hertelling aan!"

Groen Bilzen heeft beslist om die hertelling aan te vragen.

Met voldoende juridische ondersteuning zal Groen Bilzen een vraag om hertelling indienen. Vandaag hebben in Bilzen heel wat mensen het gevoel dat hun stem niet serieus genomen wordt. Met de keuze voor een hertelling zegt Groen Bilzen duidelijk: iedere stem telt.

De kiezer heeft het recht om te weten wat met zijn stem is gebeurd, met een verschil van 0,01% moet Groen Bilzen de kiezer dat recht geven.