Een luistervergadering

11 April 2020

Een luistervergadering

Wat hier volgt is een impressie na het beluisteren van het audioverslag van de gemeenteraad van 7 april 2020. Een gemeenteraad die vergadert in corona-tijden en dan als toehoorder het audio-verslag achteraf beluisteren, is verre van het boeiende verhaal in de zaal zelf. Je ziet dan niet waar de gemeenteraadsleden zo al mee bezig zijn, hoe sommigen onderuit zakken en hoe anderen heel aandachtig luisteren wat gezegd wordt.  Maar het is wat leren voor iedereen, zelfs voor een schepen die na twee uur vergaderen nog niet weet hoe hij de micro moet aanzetten om iets te zeggen ... Een luisterverslag van bijna 4 uren, een aanrader om toch een en ander te kunnen vatten over hoe men in Bilzen nog steeds aan politiek alsof we nog in vorige eeuw zitten. Ik heb bewondering voor de raadsleden die zo 4 uur aan een stuk via internet vergaderen, een hele opgave om te luisteren en dan soms even tussenkomen. Dat tussenkomen is dan wel enkel voor de leden van de oppositie, (waren de anderen er wel?) en de fractieleiders die dan een aantal keren "akkoord" of "niet akkoord" al dan niet mochten/moesten zeggen. Eigenlijk was de stem van de burgemeester voor de meerderheid al voldoende want hij sprak telkens namens de meerderheid bij voorstellen van de oppositie "en daar gaan wij niet akkoord mee." Het moet gezegd worden dat alle fracties vol lof waren over de administratie voor de organisatie van de online meeting, en voor iedereen die mee zich engageerde om het hoofd te bieden aan de uitzonderlijke tijden. Bij sommigen was dit dankwoord in een hele voorgekauwde brief gegoten, bij anderen kon je aan de stem voelen dat dat dankjewel van diep van binnen kwam. Ieder op zijn manier, maar het was OK.  

Een belangrijk deel van de vergadering ging over de corona-tijden, de situatie in Bilzen, de getroffen maatregelen, en wat de stad al doet om iedereen te helpen.  Er zijn heel wat mensen actief om te zorgen voor de anderen. De warme lijn loopt blijkbaar goed, met veel mensen die komen met een vraag naar inlichting of een gesprek. De hele zorg wordt dan ook vanuit deze warme lijn georganiseerd. Een hele opdracht met veel logistiek aan de achterkant en waarschijnlijk vaak met een glimlach of een traan. Mooie dingen gebeuren er! Heel veel respect hiervoor.

Wel jammer dat de manier waarop deze prachtige hulpverlening is georganiseerd weer echt typisch is voor de manier waarop in Bilzen het beleid uitgerold wordt: alles goed centraal onder controle houden zonder teveel gedoe van pottenkijkers. Het is nog maar enkele maanden geleden dat er gestemd werd om subsidies te geven aan armoede organisaties. Waarom contacteert men deze organisaties niet om mee te werken aan die hele machinerie aan zorg voor mekaar? Dit zou toch een mooie kans zijn om die samenwerking met burgerorganisaties te versterken. Maar ja, eigenlijk niet te verwonderen als maanden na de goedkeuring van die subsidies sommige raadsleden van de meerderheid zich nog afvragen wat die organisaties eigenlijk doen.

En natuurlijk ging het ook over wat het beleid na het corona-tijdperk. Ook goed dat de verantwoordelijken nu reeds denken aan hefbomen om de zaken terug aan het draaien te krijgen na de coronatijden. Allerhande compensaties worden voorzien. Op vraag van Johan Danen antwoordde de burgemeester dat ook de onlangs verhoogde abonnementsprijs voor het zwemmen zal verminderd worden voor de tijd dat het zwembad dicht was.

Het beleid bereidt zich vandaag voor om vanaf dag 1 na het corona-tijdperk terug te keren naar business as usual, maar dan nog veel beter en veel grootser. De lokale handelaars kreunen vandaag onder deze corona uitdagingen; we moeten realistisch blijven: de gaten die vandaag gemaakt worden zullen nooit meer gevuld geraken, het is voorbij. Goed dat men zoekt om deze handelaars te steunen, niet alleen in het centrum maar ook in de deelgemeenten. En ja, het schepencollege belooft het: dit zal een terugkeer zijn in alle grandeur! Mooi!
Misschien kunnen we ook kijken wat er nu gebeurt en die dingen vastpakken om het toch wat anders te gaan doen. We zien handelaars die de handen in mekaar slaan en samen dingen aan huis leveren: de ijs van de ene en de aardbeien van de andere, samen geleverd; we zien de hoevewinkels meer in beeld komen. Kunnen we daar iets mee? Kunnen we daar iets uit leren? Het zou toch mooi zijn moest men deze nieuwe dingen opnemen en ermee aan de slag te gaan om in Bilzen het eindelijk eens over een andere boeg te gooien ... misschien moeten we nu durven dromen en anders denken, en misschien kunnen burgers ons daarbij helpen.

Over de samenwerking met burgers dan. Ja, burgerparticipatie stond ook op de agenda. Sedert het aantreden van deze legislatuur zit Groen te wachten om hiermee aan de kar te trekken. Bij de stemming over dit punt heeft Groen zich onthouden, om de eenvoudige reden dat dit GEEN participatie is. Een participatie is meer dan een communicatieproject op spoor gezet door een dienst marketing en communicatie. Participatie is bouwen aan betrokkenheid, bouwen aan echt partnerschap!
Ja, mekaar informeren is het begin van participatie, maar noem dat geen participatie zoals #burgerenbeleid #samenopdebank! Een gemiste kans om van Bilzen een stad te maken die beter is en waar men trots kan op zijn.

Bij het punt over de verschillende raden heeft Groen ook het gevoel dat hier enorme kansen blijven liggen om echt vernieuwend aan de slag te gaan. De burgemeester reageert daar op als 'dit vind ik jammer." Jammer is eerder wel dat het beleid in Bilzen geen stappen zet naar echt vernieuwing.

Tenslotte de bijkomende vragen. Hier bracht Johan Danen de vraag van vele burgers over het zogenaamde 5G netwerk. De burgemeester deelde mee dat er ergens een professor gezegd heeft dat er totaal geen gevaar is ... Over de concrete situatie in Bilzen, zal Groen Bilzen meer communiceren via de komende nieuwsbrief. Je kan je via deze link aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Wil je meer weten dan enkel deze impressie, dan kan jezelf kan hier het volledige verslag beluisteren.

Bert Verleysen | voorzitter Groen Bilzen